ЈАВНИ НАБАВКИ

Отворено со Вас

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Службен гласник

Моја - општина

Skopjediem

Beeconomy

Општина Неготино
Наредната недела(13 и 14.09) започнува распределбата на тезги за Неготинскиот панаѓур PDF Печати
   Општина Неготино ги информира сите заинтересирани правни и физички лица дека од наредната недела, на 13 и 14 септември (петок и сабота) ќе се врши распределба на тезгите за Неготинскиот панаѓур на постојаните корисници на местата за поставување на тезги, за што тие треба да имаат и да достават потврда од минатогодишниот панаѓур. Останатите слободни места за тезги ќе се распределуваат на 16 септември (понеделник) до салата за состаноци на општина Неготино на приземјето на зградата. Исто така, се информираат заинтересираните угостители дека до локалната самоуправа треба да достават тековна сметка, санитарна книшка за лицето кое работи со храна, барање за користење на простор и уплатница од 400 денари за потребите на Агенцијата за храна и ветеринарство.
 
Реализирани и тековни активности на општина Неготино во соработка со ЦР на ВПР PDF Печати
   Општина Неготино во соработка со Центарот за развој на Вардарскиот плански регион реализираше и во  тек е реализација на повеќе проекти кои се од интерес за граѓаните на општината. Меѓу другото, во тек се активности за спроведување на проектот Валоризација на културното наследство преку доуредување на Спомен-костурницата со обезбедено сопствено учество од 3.454.889 денари, а останатите средства во висина од 3.625.411 денари се од Министерствто за локална самоуправа-Биро за регионален развој преку апликантот ЦР на ВПР. Со проектот се изведуваат скали, изградба на фонтана, паркинг-простор, трим патеки, пешачки патеки, летна сцена, поставување на фиксни клупи за седење и преуредување на други платформи со гранитни коцки. Дел од овој проект се и поставување електрика, водовод и комплетно хортикултурно уредување на просторот кај Спомен-костурницата.
Преку ЦР на Вардарскиот плански регион,со средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој, мерка-подобрување на квалитетот на живот во руралните средини преку изградба на локална патна инфраструктура за поврзување меѓу две или повеќе населени места одобрен е проект за изградба на дел од патниот правец Г.Дисан-Вешје во должина од 460 метри. Вредноста на инвестицијата е 9.380.932 денари, а општина Неготино го обезбедува потребниот износ од 1.794.768 денари за ДДВ. Во тек е постапка за јавна набавка, по што ќе започне и реализацијата на овој проект.
Исто така, се изврши и санација на околу 400 метри од патниот правец Д.Дисан-Тремник со што се постигна целта за олеснување на пристапот на земјоделците од овој регион до земјоделско обработливо земјиште со површина од околу 600 ха застапени претежно со лозови и овошни насади и житни култури.
Еден од одобрените проекти на општина Неготино во соработка со ЦР на ВПР  е Изготвување на техничка документација и ревизија на истата за изградба на јужна и северозападна обиколница во општина Неготино, при што во тек е изработка на комплетна техничка документација за ул. Новопроектирана 1, 2 и 3 со сите потребни детали. Станува збор за 3 потези од јужната обиколница со нивна вкупна должина од 3.400 метри. Делот пак Северозападна обиколница предвидува комплетна техничка документација за новопланираната обиколница од северозападниот дел од  Неготино. Планираната обиколница е со должина од околу 3.000 метри и приклучни патишта до постоечката сообраќајна мрежа во должина од околу 2.500 метри. Вредноста на овој проект е 3.624.960 денари обезбедени од Бирото за регионален развој, а во тек е постапка за јавна набавка која ја спроведува ЦР на ВПР.
Општина Неготино преку ЦР на ВПР аплицираше и за проектот- Пристапен земјоделски патен правец Калдрма во должина од 580 метри со средства од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој за изградба на инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште.
Преку апликација на ЦР на ВПР до амбасадата на Јапонија во нашата држава се обезбедија средства со кои се изврши комплетно поставување на парно греење во сите простории на подрачното училиште во Д.Дисан со што после долги години ќе бидат затоплени сите простории во ова училиште.

 
 

 
Училишни рачиња и прибор за 27 првачиња од 3 подрачни училишта PDF Печати
   Претседателот на Советот на општина Неготино Диме Витанов и директорот на ООУ,, Гоце Делчев" Петар Мантев беа во работна посета на 3 подрачни училишта кои делуваат во склоп на централното, при што на сите првачиња им го честитаа тргнувањето на училиште посакувајќи им успешен почеток на новата учебна година.  Посетата на подрачните училишта во Д.Дисан, Тимјаник и Тремник Витанов и Мантев ја искористија на вкупно 27 првачиња да им подарат училишни ранчиња и училишен прибор кои се обезбедени со средства од Буџетот на општина Неготино.
Повеќе...
 
Неготинските училишта и градинката подготвени ја дочекуваат новата учебна година PDF Печати
   Во двете општински основни училишта и подрачните кои делуваат во нивен склоп, во средното училиште и во детската градинка во Неготино летниот распуст беше искористен за преземање на голем број активности за создавање подобри услови за непречено одвивање на воспитно-образовниот процес.
Во ООУ,,Гоце Делчев,, обезбедени се нови клупи и столчиња за шесте училници кои се лоцирани на првиот спрат,т.е. 72 клупи и 144 столчиња, поставени се нови 12 лед телевизори и 4 смарт ел.табли, рекоснтруирана е малата спортска сала, извршена е промена на старите врати и прозорци со поставување на нови алуминиумски профили и 4 сезонско стакло, со што ќе дојде до зголемување на енргетската ефикасност во училиштето. Исто така, поставена е нова натстрешница на влезот наменет за учениците, изградена е пешачка патека и нови скали со бекатон коцки за потребите на учениците, извршено е проширување на постоечкиот паркинг простор со обезбедување нови места за паркирање, а финишираат и работите за поставување нови скали за полесен пристап до училниците за првачињата. Проектни активности се спроведени и во подрачните училишта кои делуваат во склоп на централното. Па така, во училиштето во Д.Дисан извршено е партерно уредување на дворот и поставени се нови скали на влезот, санирана е оградата околу целиот објект, за пав пат од постоењето на училиштето во сите простории поставено е парно греење на пелети, а извршено и комплетно обелување на училиштето.
Во ПУ во Тремник извршено е преградување на една училница со што се создадени услови две паралелки истовремено да ја следат наставата, во ПУ во Курија изградени се нови влезни скали во училиштето, а во ПУ во Тимјаник извршено е оградување на спортскиот терен.
И во ООУ,,Страшо Пинџур“ летниот период се искористи за спроведување на повеќе активности. Во самото централно училиште преземени се сите неопходни активности за подготвено да се дочека новата учебна година, а во новиот дел од училиштето обвновени се просториите во ходникот.
Во ПУ во Црвени Брегови извршено е оградување на просторот околу училиштето, срушена е старата зграда и создаден е простор за складирање на огревот, а создадени се и услови за комплетно уредување на училишниот двор. Во ПУ во Пепелиште извршени се подготовките за менување на стариот котел на дрва со негова замена со нов на нафта, оградено е спортското игралиште и поставени се трибини, како и осветлување на целиот простор. Во ПУ во Криволак се изврши комплетно фарбање на оградата околу училиштето која доби нов и посвеж лик, а преземени се и други тековни активности вообичаени пред почетокот на учебната година.
 Во СОУ,,Св.Кирил и Методиј“ и покрај тековната промена на старите и дотраени прозорци со нови за подобра енергетска ефикасност преку проектот ,,Енпол“, како и реализирањето на други активности од овој проект, подготвено се дочекува стартот на новата учебна година за што се преземени сите неопходни и потребни активности. Наставата ќе се изведува нормално во 2 смени со оформени 40 паралелки во три образовни струки-гимназиско образование, електротехничка и хемиско-технолошка струка.
Во ЈУОДГ ,,Фемо Кулаков“ активностите беа насочени во согласност со поставените стратешки цели за развој на установата и според проценетите актуелни состојби. Летниот период се продолжи со реновирање на објектот Пролет со реализирање на повеќе активности. Извршена е замена на стариот со поставување нов ламинат во една занимална, обелени се 6 занимални и ходници, заменети се старите со нови врати во занималните и купатилата, а извршено е и обновување и реновирање на патеките на влезовите со бекатон плочки, како и реновирање и санација на терасите во јаслениот дел. Набавени се нови шкафови за креветчиња во сите 9 занимални во објектот Пролет, набавка на креветчиња за јаслена возраст и Рекс креветчиња за децата на возраст од 2 до 6 години. Во фаза на поправка е надворешната лулашка во објектот Мајски цвет, оплеменување на просторот околу истата и набавка на реквизити за поставување во дворот на градинката за сите возрасни групи и во двата објекта, како и во групите во други просторни услови во Криволак, Пепелиште и Тремник. Заради зголемениот обем на работа, следува и набавка на електрични апарати за потребите во кујната.
Повеќе...
 
Екипата на “Рекет” од Кавадарци најдобра на “Streetball 2019” PDF Печати
   Синоќа (29.08.) на градскиот плоштад во Неготино заврши 12-тото по ред издание на турнирот во улична кошарка “Streetball” кое оваа година изобилуваше со квалитетна кошарка и неизвесни натпревари. Во финалниот напревар се сретнаа двете најдобри екипи, односно екипите на “Рекет” од Кавадарци и “Дружината на Вацко” од Кочани, кои во исклучително интересен и возбудлив натпревар прикажаа одлична кошарка и ги задоволија вкусовите на многубројните гледачи.
Победник на 12 – тото издание на овој спортски настан е екипата на “Рекет” од Кавадарци, второтo место го освои екипата на “Дружината на Вацко” од Кочани, а третотo место и припадна на домашната екипа “Мерцедес”.
Повеќе...
 
Седница на Совет на општина Неготино 30.08.2019 година PDF Печати
Врз основа на чл.  2 од Законот за локална самоуправа  Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува    дваесет и деветтата      редовна седница на Советот на општина Неготино. 
Седницата ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 30.08.2019 година   (петок ) во  12,00 часот.
За седницата го предлагам следниот 


Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

1. Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2019 година 
2. Предлог-  Одлука за давање согласност на ООУ ,,Гоце Делчев,, Неготино за формирање на паралелки со помал број ученици  
3. Предлог- Одлука за давање согласност на ООУ ,,Страшо Пинџур,, Неготино за формирање на паралелки со помал број ученици  
4. Предлог- Одлука за давање согласност на СОУ ,,Св. Кирил и Методиј,, Неготино за формирање на паралелки со помал број ученици  
5. Предлог –  Одлука за давање согласност на ЈОУДГ ,,Фемо Кулаков,, Неготино за формирање на групи со поголем број на деца   
6. Предлог- Одлука за одобрување на Договор за заем број: 8902-МК, Договор за грант број : МК/ССИП 2.1.1.2 за Проект  за подобрување на социјални услуги 
7. Предлог- Одлука за ослободување од плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште на КП бр. 8539, КП бр. 8665/2 и КП бр. 9059/1 КО Неготино 
8. Предлог- Одлука за оттуѓување на движни ствари сопственост на општина Неготино    
9. Предлог – Одлука за утврдување на цените и начинот на бесплатен превоз на ученици во основното и средното образование на подрачјето на општина Неготино  
10. Предлог- Заклучок за усвојување на Годишниот  извештај  за работа на ООУ ,,Страшо Пинџур,, Неготино за учебната 2018-2019 година
11. Предлог- Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ ,,Страшо Пинџур,, Неготино за учебната  2019-2020 година
12. Предлог – Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ ,,Гоце Делчев,, Неготино за учебната 2018-2019 година
13. Предлог- Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ ,,Гоце Делчев,, Неготино за учебната 2019-2020 година
14. Предлог- Заклучок за усвојување на Извештајот за финансовото работење на ЈП Комуналец Неготино за периодот 01.01.2019- 30.06.2019 година  
15. Предлог- Решение за давање согласност на ЈОУДГ ,,Фемо Кулаков,, Неготино на Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈОУДГ,,Фемо Кулаков,, Неготино и Пречистен текст од Статутот на ЈОУДГ,,Фемо Кулаков,, Неготино 
16. Предлог- Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на ЈОУДГ ,,Фемо Кулаков,, Неготино 
17. Предлог- Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработувањее за 2020 година на општина Неготино 
18. Предлог – Решение за давање на согласност на Правилникот за составот и начинот на работа на Комисијата за прием на деца и утврдување на критериумите за прием на деца во ЈОУДГ ,,Фемо Кулаков,, Неготино 
19. Предлог – Решение за давање на согласност на Одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ ,,Фемо Кулаков,, Неготино 
20. Предлог- Решение за доделување на еднократна парична помош
21. Предлог- Решение за доделување на финансиски средства 

 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 3 од 205