ЈАВНИ НАБАВКИ

Отворено со Вас

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Службен гласник

Моја - општина

Skopjediem

Beeconomy

Општина Неготино
Вонредна седница на Советот на општина Неготино 27.11.2019 година PDF Печати
                                 Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
За свикување на петтата    вонредна  седница на Советот на општина Неготино
Вонредната седница ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 27.11.2019 година ( среда)  во 13.00  часот.
За седницата го предлагам следниот

                                  Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Предлог –  Одлука за давање согласност од Советот на општина Неготино за подршка на проект
2.    Предлог – Одлука за давање согласност на Правилник за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места во ЈОУДГ ,,Фемо Кулаков,, Неготино
3.    Предлог- Одлука за давање согласност на Правилник за начелата на внатрешна организација на ЈОУДГ ,,Фемо Кулаков,, Неготино
4.    Предлог- Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Неготино за 2019 година
 
Поголема вклученост на жените во креирањето на локалните планови и програми PDF Печати
    Општина Неготино во рамките на Проектот “Зајакнување на демократијата преку унапредување на родовата еднаквост,функционалните механизми и динамичното граѓанско општество”кој се спроведува со Организацијата на жени на општина Свети Николе и Фондацијата “Жена за жена” од Шведска организираше настан за вклучување на жените во креирањето на локалните планови и програми, како и согледување на нивните потреби и проблеми со кои секојдневно се соочуваат.Овој настан опфаќаше состанок со фокус група од 10 жени од локалната заедница кој го водеше модератор со искуство во ваков тип на активност и Информативна сесија на која зедоа учество Центар за вработување Неготино со презентација на активните мерки за вработување, како и центар за социјална работа Неготино со презентација на правата од социјална помош.
На овој настан жените од фокус групата беа директно запознати со Програмата за социјална заштита на општина Неготино и беа вклучени вклучени во детектирање на состојбите во кои се наоѓаат како и согледување на проблеми и предизвици со кои се соочуваат во делот на социјална заштита.
 
Повеќе...
 
Се одржа 35-иот општински противпожарен квиз натпревар PDF Печати

    Деновиве во просториите на ООУ„Гоце Делчев“ во нашиот град се одржа 35-иот по ред општински противпожарен квиз натпревар на кој учество зедоа ученици од сите основни училишта од Неготино, од ООУ„Димката АНгелов Габерот“ од Д.Капија, како и 2 екипи од СОУ„Кирил и Методиј“. Учесниците на квиз натпреварот одговараа на прашања од областа на противпожарната заштита, а нивните одговори ги оценуваше 3-члено жири во состав Иле Илиев, Петко Ристевски и Александар Гарванлиев. Првото место на општинскиот квиз натпревар го освоија учениците од подрачното училиште „Браќа Миладинови“ од Д.Дисан, второпласирана беше екипата на ООУ„Страшо Пинџур“, додека третото место им припадна на учениците од ООУ„Димката Ангелов Габерот“ од Д.Капија. Најуспешните ученици-натпреварувачи добија пригодни награди и признанија кои им ги врачи секретарот на општина Неготино Ивица Златковиќ.

 

Повеќе...
 
Општина Неготино со добро ниво на транспарентност и отчетност PDF Печати
   Ова е заклучок од истражувањето и мониторингот спроведени од страна на НВО„Инфо центар“ во рамките нс спроведувањето на проектот поддржан од Шведската Влада за развој на граѓанското општество и соработката со локалната самоуправа. Како што истакна Билјана Бејкова од невладината организација која го реализираше проектот, општина Неготино има добро ниво на транспарентност и отчетност со реални можности за нивно унапредување преку разни начини на подобрување на транспарентноста и вклучување на граѓаните во креирањето на локалните политики. Во извештајот беше нотирано дека општина Неготино е отворена за соработка со граѓаните и граѓанските организација, а една од формите за директен контакт со населението е реактивирање на месните заедници со цел за поблиска соработка со градоначалникот и локалната самоуправа. Во своето излагање градоначалникот на општина Неготино Тони Делков истакна дека редовно се одржуваат средби со граѓаните и дел од нивните предлози се вметнуваат во Програмите за работа на општина Неготино, граѓаните на веб-страницата во електронска форма можат да пријавуваат проблеми и секој раководител е должен да одговори, се прават напори населението поблиску да биде запознаено со ингеренциите на градоначалникот и локалната самоуправа, односно дека се работи и мора да се работи за уште подобро информирање на населението од нашата општина. Во таа насока, градоначалникот Делков најави дека во наредниот период ќе биде редизајнирана општинската веб страница.
 
Повеќе...
 
Информација за одржување на Јавна расправа по Студија за оцена на влијание врз животната средина за изведување на Проектот: Депонија за инертен и индустриски неопасен отпад во општина Неготино PDF Печати

Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот „П & П Индустрис” ДОО Скопје ja достави Студијата за оцена на влијание врз животната средина за изведување на Проектот: Депонија за инертен и индустриски неопасен отпад во општина Неготино.

Јавнатa расправa по Студијата  за оцена на влијание врз животната средина за изведување на Проектот: Депонија за инертен и индустриски неопасен отпад во општина Неготино ќе се одржи на 26 ноември 2019 година  (вторник), во Големата Сала на општина Неготино со почеток во 12.00 часот

Контакт лица:
Инвеститор: Друштво за производство, инженеринг и трговија П & П Индустрис ДОО Скопје Гиусеппе Цесура бул. „1737“ бр. 24/11 Скопје;  тел: + 389 78387656 е-маил:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите  


Министерство за животна средина и просторно планирање Билјана Петкоска – Раководител на Сектор за животна средина     
Плоштад Пресвета Богородица бр. 3, 1000 Скопје, тел:02 3 251-410; е-маил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите


Дејана Тодоровска – Раководител на одделение во Сектор за животна средина
Плоштад Пресвета Богородица бр. 3, 1000 Скопје, тел: 02 3 251-410 е-маил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Прилог : СТУДИЈА ЗА ОВЖС ОД ИЗГРАДБА НА ДЕПОНИЈА ЗА ИНЕРТЕН И ИНДУСТРИСКИ НЕОПАСЕН ОТПАД ВО ОПШТИНА НЕГОТИНО

             НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ

 

 

 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 5 од 218