ЈАВНИ НАБАВКИ

Отворено со Вас

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Службен гласник

Моја - општина

Skopjediem

Beeconomy

Општина Неготино
Со бекатон коцки се уредува улица во село Војшанци PDF Print
There are no translations available.

   Општина Неготино со средства од сопствениот буџет реализира уште еден проект во населените места во нашата општина. Во случајов, станува збор за изведување на градежни активности во неготинското село Војшанци каде што во тек е уредување на улица со поставување на бекатон коцки. Како што информираат стручните служби, со овој зафат ќе биде уредена улицата на површина од 1.200 м2 со поставување на бекатон коцки, односно улицата која води до црквата и до игралиштето во ова населено место.
Read more...
 
ПОКАНА ЗА ПОНУДА PDF Print
There are no translations available.

Реф. CN1 - SO2.3 - SC031 no.4  05-316/2  
Проект,,wa-mbrella,,
Согласно Одлуката од градоначалникот на општина Неготино бр.05-316/1 од  26.06.2018 општина Неготино спроведува  набавка- УСЛУГИ зa Супервизија на градежните работи за изведба на главен колектор за отпадни води за поврзување на село Тимјаник со канализациониот систем  во Неготино за проектниот партнер 2 –Општина Неготино за проектот,,Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина” или“Protection of the water resources by reducing the human environmental footprint” со Aкроним ,,wa-mbrella” согласно Договорот за грант број wa-mbrella - CN1 - SO2.3 - SC031 од 02.04.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The North Republic of Macedonia”,.За целите на постапката општина Неготино достави покани до 3 правни субјекти.Покрај тоа  од општина Неготино објавуваме ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедурите на ЕУ( PRAG 2018-Simplified procedure ) .
Истата е  достапна на веб страната на општина Неготино и  во проектната канцеларија во општина Неготино –Канцеларија за локален економски развој на 3 спрат во општина Неготино од 8:00-16:00 часот, почнувајќи од 01.07.2019 година.Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде пратена  електронски или по пошта  поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 15.07.2019(понеделник)  до 12.00 часот согласно инструкциите во тендерската документација кога е планирано и отварањето на понудите .

Општина Неготино тендерскaта документација ја доставува за објавување и на страната на Програмата: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

invitation

Read more...
 
Во тек се градежни активности во околината на населено место Долни Дисан PDF Print
There are no translations available.

   Во тек е санација на пристапен пат од околу400 м, на патниот правец Долни Дисан - Тремник. Со санацијата е предвидено да се исчисти потегот од шут и камења, да се изврши нивелирање и набивање на тлото, тампонирање како и изградба на пропуст со влезно-излезна глава за прифаќање и испуштање на водите од Дисанска Река. Со ваквиот потег ќе се олесни пристапот до земјоделско обработиливото земјиште со приближна површина од околу 600 хектари на кои има лозови насади, житни култури, овошни култури, а со тоа ќе се намалат проблемите на земјоделците и самото население.
Read more...
 
Во Неготино се изврши презентација на новиот Закон за социјална заштита PDF Print
There are no translations available.

   Во салата за состаноци на општина Неготино денеска се одржа работилница на тема „Примена на новиот Закон за социјална заштита“ кој влезе во сила на 23.05.2019 година од кога всушност и стартуваше имплементацијата на истиот. Како што истакна во своето излагање Софија Спасовска од Министерството за труд и социјална политика реформата е започната од 2018 година со вклучување на експерти од оваа област, со посебен приоритет кон домаќинствата и нивните потреби,намалување на детската сиромаштија, но и кон останатите категории ранливи граѓани. Според Спасовска, приритет е создавање на можности за вклучување на овие целни групи на пазарот на трудот преку поврзаност на Центрите за социјални работи со Центрите за вработување, а со единствена цел за вработување на младите. На работилницата на која свои излагања имаа и Соња Кипровска и Весна Самојловска од ЈУ Завод за социјални дејности се изврши презентација на структурата на Законот за социјална заштита и принципите на кои се заснова реформата, за паричните права и услугите од социјална заштита, за надлежностите на општините преку обезбедување социјални услуги, по што следуваше и дискусија за активностите за поефикасна примена на Законот за социјална заштиита. На работилницата во Неготино присуствуваа претставници од општините од Вардарскиот плански регион.

Read more...
 
Положено свежо цвеќе на спомен-бистата на Косте Волканоски PDF Print
There are no translations available.

  Членови на најтесното семејство, роднини и пријатели, делегација од општина Неготино претставувана од секретарот Ивица Златковиќ и претседателот на Советот Диме Витанов, припадници на Армијата на РСМ и на Министерството за внатрешни работи-Полициска станица Неготино, претставници на Синдикатот на полицијата, бранители-учесници во воениот конфликт и други делегации, денеска на одбележувањето на годишнината од загинувањето на македонскиот бранител Косте Волканоски положија свежо цвеќе на спомен бистата пред Полициската станица во нашиот град и му оддадоа достојна почит на бранителот кој го загуби животот во воениот конфликт на 25-ти јуни 2001 година на локацијата Попова шапка. Во рамките на одбележувањето на годишнината од загинувањето на Волканоски, полицискиот синдикат и оваа година го организираше традиционалниот турнир во мал фудбал.

Read more...
 
Во склоп на ПС Неготино опремена просторија за деца жртви и сторители на кривични дела PDF Print
There are no translations available.

   Врз основа на одличната соработка на релација општина Неготино-Полициска станица Неготино и ЈУОДГ„Фемо Кулаков“ од нашиот град, а како резултат на активности на Координативното тело за социјална заштита при Општинскиот центар за социјални услуги на општина Неготино, во склоп на Полициската станица-Неготино опремена е и адаптирана просторија наменета за престој на лица-деца жртви и сторители на кривични дела. Просторијата во Полициската станица во нашиот град е опремена од страна на ЈУОДГ„Фемо Кулаков“, а со потенцијалните жртви и сторители на кривични дела ќеработи стручно лице од ПС Неготино.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 202