О Т Ч Е Т

GUIDE FOR INVESTORS

Службен гласник

Beeconomy

Влада на Р.Македонија

Моја - општина

Здружение на К.И на Р.М

  www.zki.org.mk

Народен правобранител

Skopjediem

Општина Неготино
Ќе се реализираат повеќе проекти со средства од ИПА програмата на ЕУ PDF Print
There are no translations available.

Преку аплицирање со повеќе проекти преку ИПА програмата на Европската унија, а во соработка со општините Алмопија и Пела,  општина Неготино успеа да обезбеди средства во висина од 1.000.000 евра  од кои 15 отсто се учество на локалната самоуправа и кои ќе бидат искористени за повеќе намени. Градоначалникот Апостолов информира дека согласно проектите, средствата ќе бидат наменети за повеќе цели и тоа:

- Изградба на главен колектор за отпадни води за приклучување на селото Тимјаник во системот за отпадни води на Неготино

- Изработка на комплетна техничка документација за изградба на пречистителна станица

- За потребите на ЈП Комуналец ќе се набави опрема за оддржување на канализационите системи, т.е. возило „канал џет“ за отпушување на јами и канализации

- За поефикасно работење на локалното комунално претпријатие ќе набавиме ултразвучни мерачи за проток на вода, односно геофони за детектирање на загубите на вода во водоснабдителниот систем на општина Неготино

- Ќе извршиме замена на целото улично осветлување во општина Неготино преку активности за енергетска ефикасност

- Ќе се заменат 1.410 постоечки живини и натриумови светилки со нови лед штедливи светилки, како и дислокација на мерни броила и автоматика во стандардизирани ормани надвор од трафостаницата на ЕВН-вкупно 42 броја

- Интервенции во општинската зграда за подобрување на енергетската ефикасност

- Интервенции во зградата на СОУ „Св. Кирил и Методиј“ за подбрување на енергетската ефикасност преку инсталација на санитарна топла вода во спортската сала и лабораторијата по хемија, поставување на 5 панелни сончеви колектори, 3 цевоводи со автоматика, поставување на 5 бојлери-резервоари, замена на 95 прозорци во гимназијата со разни димензии и друго.

 
Велигденски хепенинг PDF Print
There are no translations available.

 
Дечиња со костими и маски продефилираа низ улиците на Неготино PDF Print
There are no translations available.

   Општина Неготино и оваа година се вклучи во организацијата на традиционалната манифестација „Априлијада“ која се одржува по повод 1-ви април-Денот на шегата. Стотици дечиња од нашиот град обелечени во костими и маски изработени од самите дечиња, нивните родители или со помош на наставниците продефилираа низ улиците на Неготино, а по нивното пристигнување на бината на плоштадот, присутните граѓани имаа можност да проследат и културно-забавна програма.

Read more...
 
Тампониран дел од патот Војшанци-Пепелиште PDF Print
There are no translations available.

   Врз основа на констатираните состојби на терен кои говореа за присуство на сериозни оштеувања, се пристапи кон тампонирање на дел од патниот правец од Војшанци до Пепелиште кој во моментов поради санација на оштетувањата на Војшанскиот мост се користи како алтернативен пат. Покрај тоа, на овој потег застапени се големи површини под земјоделски култури, што пак резултира со секојдневно присуство на земјоделци со возила и механизација, па токму затоа се изврши тампонирање со цел за отстранување на најголемите оштетувања на овој патен правец. По завршувањето на активностите на терен, санирани се најголемите оштетувања, што овозможува полесно и побезбедно движење по патот Војшанци-Пепелиште.

Read more...
 
Започна тампонирањето на улици во селата со гребен асфалт PDF Print
There are no translations available.

   Врз основа на одличната соработка на релација градоначалник на општина Неготино, Министерство за транспорт и врски во Владата на РМ и Јавното претпријатие за стопанисување со државни патишта општина Неготино издејствува целиот гребен асфалт од реконструкцијата на автопатот од Неготино до Демир Капија да биде наменет за тампонирање на улиците во сите населени места во неготинска општина каде што има потреба од тоа. За волја на вистината, оваа активност започна минатото лето кога со гребен асфалт од реконструкцијата на патот Неготино- Криволак беа тампонирани неколку улички во Тимјаник, а со подорбувањето на временските услови и со започнувањето на градежната сезона продолжува во овој период и ќе се одвива според однапред утврдена динамика. Денеска градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов беше присутен на терен во селото Тремник каде што интензивно се одвиваат работи за тампонирање на улици со гребен асфалт во соработка и во координација со месната заедница и локалното население. По завршувањето на градежните работи во Тремник, активностите за тампонирање на улиците со гребен асфалт продолжуваат и во останатите населени места во општина Неготино.

Read more...
 
Втора фаза од градежните работи на патот од Г.Дисан до Вешје PDF Print
There are no translations available.

   Во моментов на терен се изведуваат градежни активности во рамките од втората фаза од реконструкцијата на делницата од патниот правец Г.Дисан- Вешје, откако предходно беше спроведена првата фаза со асфалтирање на 800 метри од овој патен правец. Инаку, втората фаза  во која се рекенструираат и ќе се асфалтираат 400 метри од овој пат се реализира преку проектот за преку гранична соработка Неготино-Алмопија „Поддршка и развој на економијата на пчелни производи во преку гранична област“ со вредност на проектот од 130.000 евра. Досега е извршено геодетско одбележување на трасата, истата е расчистена, изведени се земјени работи и набавка и вградување на камен со изработка на подобрена постелка, набивање на под тлото и ископ на канавки. Во наредниот период следува тампонирање и асфалтирање на новите 400 метри од патот Горни Дисан-Вешје.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 130