ЈАВНИ НАБАВКИ

Отворено со Вас

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Службен гласник

Моја - општина

Skopjediem

Beeconomy

Општина Неготино
Екипата на “Рекет” од Кавадарци најдобра на “Streetball 2019” PDF Print
There are no translations available.

   Синоќа (29.08.) на градскиот плоштад во Неготино заврши 12-тото по ред издание на турнирот во улична кошарка “Streetball” кое оваа година изобилуваше со квалитетна кошарка и неизвесни натпревари. Во финалниот напревар се сретнаа двете најдобри екипи, односно екипите на “Рекет” од Кавадарци и “Дружината на Вацко” од Кочани, кои во исклучително интересен и возбудлив натпревар прикажаа одлична кошарка и ги задоволија вкусовите на многубројните гледачи.
Победник на 12 – тото издание на овој спортски настан е екипата на “Рекет” од Кавадарци, второтo место го освои екипата на “Дружината на Вацко” од Кочани, а третотo место и припадна на домашната екипа “Мерцедес”.
Read more...
 
Седница на Совет на општина Неготино 30.08.2019 година PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на чл.  2 од Законот за локална самоуправа  Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува    дваесет и деветтата      редовна седница на Советот на општина Неготино. 
Седницата ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 30.08.2019 година   (петок ) во  12,00 часот.
За седницата го предлагам следниот 


Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

1. Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2019 година 
2. Предлог-  Одлука за давање согласност на ООУ ,,Гоце Делчев,, Неготино за формирање на паралелки со помал број ученици  
3. Предлог- Одлука за давање согласност на ООУ ,,Страшо Пинџур,, Неготино за формирање на паралелки со помал број ученици  
4. Предлог- Одлука за давање согласност на СОУ ,,Св. Кирил и Методиј,, Неготино за формирање на паралелки со помал број ученици  
5. Предлог –  Одлука за давање согласност на ЈОУДГ ,,Фемо Кулаков,, Неготино за формирање на групи со поголем број на деца   
6. Предлог- Одлука за одобрување на Договор за заем број: 8902-МК, Договор за грант број : МК/ССИП 2.1.1.2 за Проект  за подобрување на социјални услуги 
7. Предлог- Одлука за ослободување од плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште на КП бр. 8539, КП бр. 8665/2 и КП бр. 9059/1 КО Неготино 
8. Предлог- Одлука за оттуѓување на движни ствари сопственост на општина Неготино    
9. Предлог – Одлука за утврдување на цените и начинот на бесплатен превоз на ученици во основното и средното образование на подрачјето на општина Неготино  
10. Предлог- Заклучок за усвојување на Годишниот  извештај  за работа на ООУ ,,Страшо Пинџур,, Неготино за учебната 2018-2019 година
11. Предлог- Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ ,,Страшо Пинџур,, Неготино за учебната  2019-2020 година
12. Предлог – Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ ,,Гоце Делчев,, Неготино за учебната 2018-2019 година
13. Предлог- Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ ,,Гоце Делчев,, Неготино за учебната 2019-2020 година
14. Предлог- Заклучок за усвојување на Извештајот за финансовото работење на ЈП Комуналец Неготино за периодот 01.01.2019- 30.06.2019 година  
15. Предлог- Решение за давање согласност на ЈОУДГ ,,Фемо Кулаков,, Неготино на Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈОУДГ,,Фемо Кулаков,, Неготино и Пречистен текст од Статутот на ЈОУДГ,,Фемо Кулаков,, Неготино 
16. Предлог- Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на ЈОУДГ ,,Фемо Кулаков,, Неготино 
17. Предлог- Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработувањее за 2020 година на општина Неготино 
18. Предлог – Решение за давање на согласност на Правилникот за составот и начинот на работа на Комисијата за прием на деца и утврдување на критериумите за прием на деца во ЈОУДГ ,,Фемо Кулаков,, Неготино 
19. Предлог – Решение за давање на согласност на Одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ ,,Фемо Кулаков,, Неготино 
20. Предлог- Решение за доделување на еднократна парична помош
21. Предлог- Решение за доделување на финансиски средства 

 
Поради дислокација на водоводот, ќе има прекини во водоснабдувањето PDF Print
There are no translations available.

   Од ЈП Комуналец ги информираат граѓаните на општина Неготино дека поради дефект на потисниот цевковод, а воедно и вршење негова дислокација, во наредниот период, а почнувајќи од 26.08.2019 година ќе има прекини во водоснабдувањето за граѓаните на Неготино, Криволак, Тимјаник и армискиот полигон Криволак. Прекините ќе бидат во зависност и според динамиката на работите кои ќе се изведуваат на Пепелишкиот мост, а од Комуналец апелираат до граѓаните за разбирање за новонастанатата ситуација и на рационално трошење на водата за пиење
 
О Г Л А С За давање на времено користење на недвижност по пат на јавно наддавање со поднесување на понуди PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 67 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и Одлуката бр.09-413/1 од 20.08.2019 година донесена од Градоначалникот на општина Неготино, Комисијата за спроведување на јавно наддавање го објавува следниот

                                                   О   Г   Л   А   С
За давање на времено користење на недвижност по пат на јавно наддавање со поднесување на понуди


1.    Се дава на времено користење на недвижност во сопственост на општина Неготино за поставување на реквизити за забава на локација во СРЦ „МЛАДОСТ“(асфалтни терени) по пат на јавно наддавање со вкупна површина од 2.900 м.кв. за период од 05.09.2019 до 25.09.2019 година.
2.    Почетната цена со која ќе почне наддавањето изнесува 12.600,оо денари од ден за вкупната површина.Во цената не се вклучени потрошената електрична енергија и надоместокот за потрошена вода и комунални услуги. За целокупниот горенаведен период, најповолниот понудувач е должен да плати надоместок за електрична енергија, вода и комунални услуги во износ од 30.000,оо денари.
3.    Заинтересираните понудувачи се должни да достават образец ДРД, тековна состојба од Централниот регистар и доказ за располагање со реквизити за забава, како и да уплатат по 15.000,оо денари депозит за учество на јавното  наддавање на депозитна сметка на општина Неготино со бр.748014059269616 приходна шифра 733111 програма 00.  Заинтересираните понудувачи своите понуди заедно со горенаведените документи се должни да ги достават во затворени коверти најкасно до 26.08.2019 година до 13 часот на адреса „Општина Неготино ул.„Ацо Аџи Илов“2 Неготино.
4.    На понудувачите кои нема да поднесат најповолна понуда ќе им биде вратен депозитот од 15.000,оо денари.


                                Општина Неготино
                            Комисија за јавно наддавање
 
Обезбедивме средства за изградба на нова градинка во Неготино PDF Print
There are no translations available.

  Денеска во својство на градоначалник на општина Неготино во просториите на Министерството за труд и социјална политика го потпишав договорот за грант со кој обезбедивме средства за изградба на нова градинка во нашиот град која ќе има капацитет за сместување на 160 дечиња на возраст од 0 до 6 години. Станува збор за објект кој е повеќе од потребен за жителите на Неготино, бидејќи во моментов над 200 дечиња се на листа на чекање за обезбедување престој во градинка. Со проширувањето на капацитетот на градинката, односно изградбата на нова во нашиот град и јакнењето на професионалните компетенции на кадарот, создаваме услови за подобрување на квалитетот на предучилишното образование. Токму затоа, со секоја инвестиција вложуваме во нашите најмили и овозможуваме подобра иднина за нив.
Read more...
 
Street Ball 2019 PDF Print
There are no translations available.

   Од 27 до 29 август на градскиот плоштад во Неготино ќе се одржи 12-тото издание на традиционалниот турнир во улична кошарка “Street Ball”. Организатор на турнирот е Општина Неготино, која преку Програмата за спорт ги обезбеди финансиските средства за реализација на овој спортски настан.
Натпреварите од турнирот ќа започнат на 27 август (вторник) во 18 часот, а покрај главниот дел во кој екипите ќе се натпреваруваат во три конкуренции (машка - сениорска конкуренција, машка - јуниорска конкуренција /под 16 години и женска конкуренција), ќе бидат организирани и натпревари во шутирање на тројки и слободни фрлања. Системот на натпреварување ќе биде одреден во зависност од бројот на пријавените екипи на турнирот, а истиот за отворен ќе го прогласи покровителот на овој спортски настан - Градоначалникот на општина Неготино, г-нот Тони Делков. Наградниот фонд изнесува 40.000 денари, од кои покрај наградите за најдобро пласираните три екипи на турнирот, за прв пат ќе биде доделена награда и за надобриот играч на истиот. Пријавувањето на екипите се врши на телефонските броеви 072/320-842 и 078/484-953, најдоцна до 27 август (вторник) до 16 часот.
 
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 209