Општина Неготино
До 31-ви март вежбовни боеви активности на полигонот Криволак PDF Печати

   Поради безбедносно изведување на планираните вежбовни активности, Командата на Гарнизонот на Армискиот полигон Криволак го известува месното население дека во периодот до 31-ви  овој месец на повеќе реони на полигонот ќе се изведуваат вежбовни боеви активности. Токму затоа, во наведениот период се забранува секакво движење и престој на луже, моторни возила и стока во овие реони, како и земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по животот на граѓаните. Доколку се пронајдат такви средства, потребно е да се известат надлежните од АП Криволак или во најблиската полициска станица. Стрелиштето на кое ќе се изведуваат боевите гаѓања ќе биде видно одбележано согласно законските прописи на АРМ, а ќе биде присутно и физичко обезбедување.

 
Поради дефект, без вода се потрошувачите од „Висока зона“ во Неготино PDF Печати

   Од Јавното комунално претпријатие „Коминалец“ информираат дека потрошувачите од Неготино кои со вода за пиење се снабдуваат од „Висока зона“ дека поради настанат дефект на транзитниот цевковод Ф 200 ќе има прекин во водоснабдувањето  денеска, петок 1-март. Екипи на „Комуналец“ се на терен и работат на отстранување на дефектот и нормализирање на водоснабдувањето.

 
 
Од средината на март регионалниот пат Неготино-Пепелиште ќе бида затворен за сообраќај PDF Печати

   Од  Јавното претпријатие за државни патишта информираат дека се врши санација на мостот над реката Вардар на регионалниот пат Р1103, делница Неготино-Пепелиште, при што во наредниот период ќе се демонтираат постоечките АБ носачи, со што нема да може да се одвива сообраќајот по мостот, а со тоа регионалниот пат Неготино-Пепелиште ќе биде затворен за сообраќај. Паралелно со одвивањето на споменатите работи, Јавното претпријатие за државни патишта врши подготовки за оспособување за нормално одвивање на сообраќајот на локалниот пат Неготино-Криволак-мост на реката Вардар-приклучување на Р1103 кај селото Пепелиште. Се информираат сите граѓани дека поради присутната состојба на мостот ќе може да се одвива сообраќај на возила со вкупна маса од 7,5 тони и како ограничување во однос на висината на возила до 3,6 метри. Затворањето на споменатата делница треба да се случи кон средината на месец март за што јавноста благовремено ќе биде информирана. Имајќи предвид дека е предвидено патот да биде затворен за сообраќај подолг временски период, населението преку средствата за јавно информирање ќе биде информирано за текот на одвивањето на работите.

 
Комплетно реновирани санитариите во подрачното училиште во Д.Дисан PDF Печати

   Со сопствени средства во висина од околу 500.000 денари обезбедени од Општинското основно училиште „Гоце Делчев“ од Неготино, се изврши комплетно реновирање на санитариите во подрачното училиште во Д.Дисан. Како што информираше директорот на училиштето Петар Мантев, извршена е целосна промена на старата и нефункционална водоводна и фекална мрежа која е заменета со нова, поставени се нови врати, електрика, плочки и други елементи во сите простории, со што се придонесе за подобрување на хигиенските услови и за учениците и за наставниците од училиштето во Д.Дисан. Новите санитарии се веќе ставени во функција, а комплетното реновирање беше изведено во период од 25 до 30 денови.

Повеќе...
 
Седница на Совет на општина Неготино 27.02.2019 година PDF Печати
Врз основа на чл.  2 од Законот за локална самоуправа  Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува    дваесет и третата    редовна седница на Советот на општина Неготино. 
Седницата ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 27.02.2019 година   (среда ) во  16,00 часот.
За седницата го предлагам следниот 

                                                                  Д Н Е В Е Н   Р Е Д 


1. Предлог- Правилник за постапката и критериумите за распределба на средства за остварување на јавниот интерес во спортот
2. Предлог-  Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2019 година 
3. Предлог- Заклучок за усвојување на Акциониот план за енергетска ефикасност на општина Неготино
4. Предлог- Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација  
5. Предлог –  Решение за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2020 година на Локална библиотека ,,Страшо Пинџур,, Неготино  
6. Предлог- Решение за давање согласност на годишниот план за вработување за 2020 година на СОУ ,,Св.Кирил и Методиј,, Неготино
7. Предлог- Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на ООУ ,,Гоце Делчев,, Неготино  
8. Предлог – Решение за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2020 година на Општинска установа Музеј на град Неготино 
9. Предлог- Решение за давање согласност на Критериумите за вдомување на бездомни лица на територијата на општина Неготино
10. Предлог- Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на јавните службеници за 2019 година  
11. Предлог- Заклучок за усвојување на Финансовиот извештај на ООУ ,,Гоце Делчев,,Неготино 
12. Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Неготино за 2019 година
13. Предлог- Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Неготино за периодот октомври-декември 2018 година

 
Градоначалникот Делков на средба со делегации на ГШ на АРМ и армијата на САД PDF Печати

  Градоначалникот на општина Неготино Тони Делков денеска оствари работна средба со претставници на Генералштабот на македонската армија и делегација на армијата на Соединетите Американски Држави. Претставници на двете армии ќе земат активно учество на престојната воена вежба која во месец јуни, оваа година, ќе се одржи на Армискиот полигон „Криволак“.

Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 10 од 192