Општина Неготино
ПОВИСОКИ ПЛАТИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈУОДГ „ФЕМО КУЛАКОВ“ НЕГОТИНО PDF Печати
   Со стапување на сила на Закон за изменување и дополнување на Законот за детска заштита, и со донесување на Одлука од страна на Владата на Република Северна Македонија со која се утврди вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и директорите на јавните установи за деца,вработените во ЈУОДГ „ФЕМО КУЛАКОВ“ Неготино добија покачување на своите плати почнувајќи од месец Јуни 2019 година.ЈУОДГ„ФЕМО КУЛАКОВ“ Неготино е помеѓу првите 20 градинки во Република Северна Македонија која ја спроведе целокупната постапка за да  вработените во установата добијат повисока плата .Голем придонес во постапката за остварување на повисока плата во градинката има Совет на Општина Неготино кој ни излезе во пресрет и на одржана седница на Совет на Општина Неготино донесе одлука со која се даде Согласност за висината на бодот за вработените во установата, без која одлука не можевме да ги превземеме следните фази од постапката за да стигнеме до посакуваната цел.Со потпишување и стапување на сила на нов Колектривен Договор  од ден 28.06 2019 година, се зголеми и бодот за пресметување на плата за помошно-техничкиот персонал во нашата установа.Значи со еден збор сите вработени во ЈУОДГ,,Фемо Кулаков,,Неготино ќе земат повисока плата почнувајќи за Месец Јуни 2019 година, заклучно со 31.08 2019 г, а веќе од 01.09 2019 г до 31.12 2019 г ќе има ново покачување на платите а кое нешто е утврдено со гореспооменатата Одлука донесена од страна на Влада на Република Северна Македонија, на која одлука согласност даде Совет на општина Неготино.
 
Повеќе...
 
Чадот во Неготино доаѓа од армискиот полигон Криволак PDF Печати
   Деновиве граѓаните на општина Неготино реагираат на присуството на чад, а денеска и официјално од страна на АРМ е соопштено дека чадот доаѓа од армискиот полигон Криволак каде што во тек е изведувањето на воената вежба „Одлучен удар“. Според зборовите на Тони Јаневски-портпарол на АРМ, од извршувањето на артилериско гаѓање на воената вежба на Криволак, настанати се 7 помали пожари на трева и нискостеблеста шума, од кои 4 се сосема изгаснати, а 3 се локализирани, а при гаснењето се интервенирало и со хелокоптери на армијата. Иако воената вежба „Одлучен удар“ е предвидено да трае до 9-ти јули, боевите гаѓања завршуваат во петок, а со тоа се намалува и можноста од настанување на нови пожари.
 
Во среда и четврток (03 и 04 јули) ќе нема вода за полевање на дворните површини PDF Печати

   Се известуваат граѓаните дека поради итно и неодложно интервентно чистење на каналската мрежа од алги од страната на Водостопанство „Тиквеш“ во деновите среда и четврток (03 и 04 јули) ќе биде во прекин снабдувањето со вода за наводнување на дворните површини. Реедовното снабдување ќе продолжи од петок (05 јули) а дотогаш се апелира до граѓаните за рационално трошење на водата за пиење.                            

 

 
Со бекатон коцки се уредува улица во село Војшанци PDF Печати
   Општина Неготино со средства од сопствениот буџет реализира уште еден проект во населените места во нашата општина. Во случајов, станува збор за изведување на градежни активности во неготинското село Војшанци каде што во тек е уредување на улица со поставување на бекатон коцки. Како што информираат стручните служби, со овој зафат ќе биде уредена улицата на површина од 1.200 м2 со поставување на бекатон коцки, односно улицата која води до црквата и до игралиштето во ова населено место.
Повеќе...
 
ПОКАНА ЗА ПОНУДА PDF Печати

Реф. CN1 - SO2.3 - SC031 no.4  05-316/2  
Проект,,wa-mbrella,,
Согласно Одлуката од градоначалникот на општина Неготино бр.05-316/1 од  26.06.2018 општина Неготино спроведува  набавка- УСЛУГИ зa Супервизија на градежните работи за изведба на главен колектор за отпадни води за поврзување на село Тимјаник со канализациониот систем  во Неготино за проектниот партнер 2 –Општина Неготино за проектот,,Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина” или“Protection of the water resources by reducing the human environmental footprint” со Aкроним ,,wa-mbrella” согласно Договорот за грант број wa-mbrella - CN1 - SO2.3 - SC031 од 02.04.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The North Republic of Macedonia”,.За целите на постапката општина Неготино достави покани до 3 правни субјекти.Покрај тоа  од општина Неготино објавуваме ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедурите на ЕУ( PRAG 2018-Simplified procedure ) .
Истата е  достапна на веб страната на општина Неготино и  во проектната канцеларија во општина Неготино –Канцеларија за локален економски развој на 3 спрат во општина Неготино од 8:00-16:00 часот, почнувајќи од 01.07.2019 година.Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде пратена  електронски или по пошта  поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 15.07.2019(понеделник)  до 12.00 часот согласно инструкциите во тендерската документација кога е планирано и отварањето на понудите .

Општина Неготино тендерскaта документација ја доставува за објавување и на страната на Програмата: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

invitation

Повеќе...
 
Во тек се градежни активности во околината на населено место Долни Дисан PDF Печати
   Во тек е санација на пристапен пат од околу400 м, на патниот правец Долни Дисан - Тремник. Со санацијата е предвидено да се исчисти потегот од шут и камења, да се изврши нивелирање и набивање на тлото, тампонирање како и изградба на пропуст со влезно-излезна глава за прифаќање и испуштање на водите од Дисанска Река. Со ваквиот потег ќе се олесни пристапот до земјоделско обработиливото земјиште со приближна површина од околу 600 хектари на кои има лозови насади, житни култури, овошни култури, а со тоа ќе се намалат проблемите на земјоделците и самото население.
Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 2 од 199