Општина Неготино
Седница на Совет на општина Неготино 20.05.2019 година PDF Печати
Врз основа на чл.  2 од Законот за локална самоуправа  (Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува    дваесет и петтата    редовна седница на Советот на општина Неготино. 
Седницата ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 20.05.2019 година   (понеделник ) во  13,00 часот.
За седницата го предлагам следниот 

                                                  Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

1. Предлог- Програмата за поставување на урбана опрема на територијата на општина Неготино  
2. Предлог –  Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на просторот на оптина Неготино за 2019 година
3. Предлог- Програма за енергетска ефикасност на општина Неготино за периодот 2019-2020
4. Предлог- Одлука за донесување на УПВНМ за изградба на депонија за индустриски инертен и неопасен отпад на КП бр. 23/2, 24, 25/3, 25/4, 54/2, 55/2, 56, 57/2, 2173/2 и 2173/4 , КО Пепелиште, м.в. Шобово 
5. Информација – Конечен извештај за извршена ревизија над материјалното и финансиското работење на општина Неготино (Конечен извештај за извршената ревизија на усогласеност за 2017 година- Сметка на основен буџет 630;  Сметка на основен буџет 637; Сметка на приходи на буџет дотации 930; Сметка на расходи на буџет на дотации 937)
6. Предлог – Решение за разрешување на член на УО на ЈОУДГ ,,Фемо Кулаков,, Неготино 
7. Предлог – Решение за разрешување и именување на членови на УО на ЈКП КОМУНАЛЕЦ Неготино 
8. Предлог- Решение за доделување на еднократна парична помош
9. Предлог- Решение за деделување на финансиски средства
 
„Матурски бал-Неготино 2019г.“ PDF Печати
   По 9-ти пат во организација на општина Неготино и Средното општинско училиште „Св. Кирил и Методиј“ на градскиот плоштад во нашиот град се одржа традиционалната манифестација „Матурски бал-Неготино 2019 г.“ на која пред присутните во ритамот на  „квадрил“ танцуваа неготинските матуранти. Манифестацијата за отворена ја прогласи градоначалникот на општина Неготино Тони Делков кој на матурантите им порача дека со самиот чин на матурирање тие стануваат возрасни луѓе свесни за својата одговорност и од денеска тргнуваат по нови животни патеки, со што завршува една значајна фаза од нивниот живот на која секогаш ќе се сеќаваат. Свое обраќање пред присутните и матурантите имаше и директорот на неготинското средно училиште Драган Василев кој на матурантите им го честиташе матурирањето посакувајќи им успех во понатамошниот живот. По упатените честитки од страна на градоначалникот Делков и директорот Василев, матурантите го одиграа танцот „квадрил“ поздравени со аплауз од присутните на плоштадот.
 
Повеќе...
 
ПОКАНА ЗА ПОНУДА PDF Печати

Реф. CN1 - SO2.3 - SC031 no.2  05-203/4
Проект,,wa-mbrella,,

Согласно Одлуката од градоначалникот на општина Неготино бр.05-203/1 од  09.04.2018 општина Неготино спроведе истражување на пазарот за потреба од  набавка РАБОТИ   за изведба на главен колектор за отпадни води за поврзување на село Тимјаник со канализациониот систем  во Неготино за проектот ,,wa-mbrella”за проектниот партнер 2 –Општина Неготино за проектот,,Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина” или“Protection of the water resources by reducing the human environmental footprint” со Aкроним ,,wa-mbrella” согласно Договорот за грант број wa-mbrella - CN1 - SO2.3 - SC031 од 02.04.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The North Republic of Macedonia”,.По спроведенaтa анализа на пазарот општина Неготино достави покани до заинтересирани страни и дополнително до компании со кои има соработувано.Покрај тоа  од општина Неготино објавуваме ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедурите на ЕУ( PRAG 2018-Simplified procedure ) .
Истата е  достапна во проектната канцеларија во општина Неготино –Канцеларија за локален економски развој на 3 спрат во општина Неготино од 8:00-16:00 часот, почнувајќи од 15.05.2019 година.Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде пратена  електронски или по пошта  поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 17.06.2019(понеделник)  до 09.00 часот согласно инструкциите во тендерската документација.Отварањето на понудите е планирано истиот ден до 17.06.2019 (понеделник)  во  10.00 часот во просториите на општина Неготино.

Општина Неготино тендерскaта документација ја доставува за објавување и на страната на Програмата: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

Повеќе...
 
Набавени 15 преносни компјутери за потребите на Советот на општина Неготино PDF Печати

   Врз основа на спроведената јавна набавка согласно законските прописи, со средства обезбедени од Буџетот на општина Неготино, набавени се и ставени во функција 15 нови преносни компјутери за потребите на Советот на општина Неготино. Со набавката на новите преносни компјутери, се елиминира потребата од користење на стотици хартиени листови, се заштедуваат финансиски средства, а надлежните информираат дека преносните компјутери се очекува да бидат во функција во времетраење од најмалку 2 мандати на Советот на општина Неготино.

Повеќе...
 
Денеска (среда 15.05) ќе има прекин во водоснабдувањето за жителите од „Висока зона“ PDF Печати

   Од  Јавното претпријатие „Комуналец“ од Неготино ги информираат потрошувачите од Неготино кои со вода за пиење се снабдуваат од „Висока зона“ дека денеска (среда 15-ти мај) поради дефект на транзитен цевковод Ф-200 водоснабдувањето ќе биде во прекин. Екипи на Комуналец се на терен и работат на отстранување на дефектот, по што ќе дојде до нормализирање на водоснабдувањето за жителите кои со вода за пиење се снабдуваат од „Висока зона“.

 
Ученици од новинарската секција при СОУ„Св.Кирил и Методиј“ на средба со градоначалникот Делков PDF Печати

   Градоначалникот на општина Неготино Тони Делков оствари средба (втора по ред) со учениците-членови на новинарската секција при СОУ „Св.Кирил и Методиј“ од Неготино во која членуваат 20-тина ученици кои ги подготвуваат текстовите и  работат на уредувањето и издавањето на училишниот весник „Младина“. Како што градоначалникот беше информиран од членовите на новинарската секција, „Младина“ се печати во тираж од околу 200 броја и се издава по повод патрониот празник на училиштето, а во него можат да се најдат информативни содржини кои во најголем дел се однесуваат на активностите на училиштето и постигнувањата на ученици на локални, регионални и државни натпреварувања. Од негово лично име и како градоначалник на општина Неготино, Делков ги поздрави нивните несебични напори за создавање на овој училишен весник и нивната креативност која е неопходна за спроведување на еден ваков проект, а средбата беше искористена за размена на мислења за младинските политики, потенцијални истражувања и информирање на јавноста за резултатите од истите,како и на други теми од заеднички интерес. Учениците-членови на новинарската секција изразија благодарност за приемот и несебичната поддршка што ја имаат и ќе ја имаат градоначалник на општина Неготино Тони Делков.

Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 2 од 192