Општина Неготино
ДОНАЦИЈА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД КРИВОЛАК И КОРИСНИЦИТЕ НА НАРОДНА КУЈНА ВО НЕГОТИНО PDF Печати

   80-тина ученици кои нови знаења стекнуваат посетувајќи го подрачното училиште во селото Криволак денеска беа посетени од претставници на Армијата на Република Македонија и вооружените сили на Република Словенија, како и делегација на локалната самоуправа предводена од градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов. Во рамките на спроведувањето на оваа заеднички координирана акција, присутните гости на дечињата им доделија пригодна донација што кај предизвика радост која не можеа да ја скријат, а во знак на благодарност учениците изведоа кратка пригодна програма. Успешната соработка што општина Неготино ја има со учесниците на воените вежби кои се одржуваат на воениот полигон Криволак беше заокружена со посета на Народната кујна каде што на корисниците на социјална помош исто така им беа поделени подароци обезбедени од страна припадниците на армиите на Македонија и на Словенија, за што тие пред нив изразија јавна благодарност.

Повеќе...
 
ОПШТИНА НЕГОТИНО ОБЈАВИ ПРОДАЖБА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ PDF Печати
   Општина Неготино објави отуѓување на градежно неизградено земјиште по пат на електронско јавно наддавање при што на продажба се нудат 6 градежни парцели на катастарската парцела број 1000 со намена за лесна индустрија и стоваришта од кои 3 парцели за изградба на стопански комплекс за откуп, преработка, складирање и дистрибуција на земјоделски производи  со почетна цена од 61 денар за метар квадратен, како и 3 парцели за изградба на објекти од лесна индустрија со почетна цена од 148 денари за метар квадратен. На продажба се и 7 градежни парцели во катастарските општини  Неготино, Црно поле и Црвени брегови за изградба на винарии со почетна цена од 148 денари за метар квадратен, како и 2 парцели наменети за изградба на објекти за индивидуално домување со почетна цена од 61 денар за метар квадратен. Заинтересираните правни и физички лица пријавите за учество на јавното наддавање ги доставуваат во писмена форма за секоја градежна парцела поединачно во која е наведено за која парцела се однесува пријавата и кои документи се составен дел од истата. Пријавите за учество на јавното наддавање се доставуваат најдоцна до 18-ти октомври оваа година на адреса на општина Неготино, а јавното наддавање ќе се одржи на 22 октомври на интернет страницата www.gradezno-zemjiste.mk.  Повеќе информации заинтересираните можат да добијат во општина Неготино или на телефонскиот број 043-361-045 од 8 до 16 часот.
 
ВО НЕГОТИНО ПРЕЗЕНТИРАНИ МЕРКИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2013-ТА ГОДИНА PDF Печати
   Во организација на Агенцијата за вработување Неготино и локалната самоуправа денеска во Неготино во присуство на голем број заинтересирани претставници од бизнис-секторот се изврши презентација на активните програми и мерки за вработување во тековнава година. Директорот на Агенцијата за вработување на РМ Влатко Поповски ги запозна присутните со дел од мерките кои се донесени, а кои имаат единствена цел - намалување на невработеноста во земјава, појаснувајќи ги притоа можностите што им се нудат на работодавачите за остварување на зацртаното. На трибината беа презентирани Програмата за самовработување, Финансиска поддршка на правните субјекти( мали и средни претпријатија и занаетчии) за отворање нови работни места, како и субвенционирањето за вработување. Секоја програма и мерка содржи цел на програмата, опфат на корисници, потребни средства и извори на средства, надлежни институции за имплементација, услови и критериуми и слично. Присутните беа информирани и за објавените огласи од страна на Агенцијата за вработување и тоа за обука кај познат работодавач и практиканство како прво работно искуство до вработување кој беше распишан во текот на вчерашниот ден и кој се однесува на млади невработени лица до 29 години. На трибината, претставниците од Агенцијата за вработување и Министерството за труд и социјална политика одговараа и на поставените прашања од страна на претставниците на бизнис-секторот.
Повеќе...
 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
Општина Неготино која и оваа година се јавува во улога на организатор на традиционалната манифестација ,, Неготински панаѓур ,, следејќи го примерот на другите локални самоуправи кои организираат слични манифестации од масовен карактер, врз основа на одлуката на Советот на општината донесе решение за наплата на паркинг-просторот како надомест за користење на јавни површини за време траењето на панаѓурот и тоа како за лицата кои со возила ќе доаѓаат од страна, така и за граѓаните на општина Неготино кои со сопствени возила ќе излегуваат на панаѓурот. Користењето на паркинг-простор за патнички моторни возила ќе се наплатува по 50 денари од ден, а за комбинираните и товарните возила по 100 денари од ден. Како добри домаќини, локалната самоуправа ги замолува граѓаните кои живеат во централното градско подрачје и на улиците Маршал Тито, Партизанска, Ставре Ставров и Ацо Аџи Илов во деновите на одржувањето на Неготинскиот панаѓур, сабота, недела и понеделник, да ги отстранат и да не ги паркираат  возилата на  споменатите улици. Со цел за елиминирање на можноста од создавање сообраќаен метеж,за регулирање на паркирањето на возилата за време на панаѓурот ќе се грижат посебно за тоа формирани служби од локалната самоуправа Неготино и Јавното претпријатие Комуналец со асистенција на припадници од Полициската станица во градот.
 
Ј А В Е Н П О В И К PDF Печати
Согласно Одлуката  на  Владата  на Република Македонија  за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерството за животна средина и просторно планирање  бр.41-6189/1 од 03.09.2013  и Акциониот план за чистење  на речни корита  во Република Македонија  за 2013 година,  Општина Неготино објавува

                                                                         Ј А В Е Н      П О В И К
1. Предмет  на јавниот повик е: ангажирање на градежна механизација за  чистење на речни корита согласно Одлуката  на  Владата  на Република Македонија  за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерството за животна средина и просторно планирање  бр.41-6189/1 од 03.09.2013  и Акциониот  план за чистење  на речни корита  во Република Македонија за 2013 година.
2. Право на учество во јавниот повик: се повикуваат сите заинтересирани  правни лица кои  поседуваат градежна механизација и имаат интерес да се  вклучат   во Акцијата за чистење на  речни корита  да  поднесат барање со листа на расположиви градежни машини и транспортни возила со краен рок на достава на ден 20.09.2013 (петок) во архивата на Општина Неготино.
 
ГРАДОНАЧАЛНИКОТ АПОСТОЛОВ ВО ПОСЕТА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАДИШТЕ„ PDF Печати

   Продолжуваат систематските археолошки ископувања на локалитетот Градиште, меѓународен проект со наслов “Големо Градиште - Урбан развој и историска географија на градовите по средното течение на Вардар во антиката“, склучен помеѓу Музеј на Македонија, Универзитетот “Гдањск“ од Гдањск од Полска и Музеј на град Неготино. Според една од актуелните теории локалитетот Градиште кај Неготино е античкиот град Антигонеа подигнат 3 век п.н.е за време на династијата на македонските кралеви Антигониди, поточно за време на владеењето на Антигон Досон (229-221). Со досегашните истражувања постепено се добива јасна претстава за хронологијата на градот, за неговите урбанистички почетоци во 4 век п.н.е  и развојот низ следните 600 години.

Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Следно > Крај >>

Лист 142 од 189