ЈАВНИ НАБАВКИ

Отворено со Вас

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Моја - општина

Beeconomy

Кодекс за административни службеници

Кодекс за административни службеници
Контакт
# Име Позиција Телефон Број на мобилен телефон Факс
1 Градоначалник Градоначалник 043/361 045 043/361 933
2 Општина Неготино Општина 043/361 045 043/361 933
3 Пријава Свети Трифун 2018 Пријава за гратис ваучер 043/361-045 071/340-676