ЕНПОЛ –ЕЕ


ОДРЖАНА ИНФОРМАТИВНА СРЕДБА И ПОСЕТА НА ДЕЛ ОД ЛОКАЦИИ PDF Печати

   Денес во општина Неготино  градоначалникот на општина Неготино и општинската администрација  во салата за состаноци одржаа информативна средба и  понудија можност за  дирекна посета на терен  со заинтересирани компании  во врска со Отворената постапка која е во тек , а која се однесува  на замена на уличното осветлување со ЛЕД светилки  во општина Неготино .Оваа постапка  е во  рамките на  проектот,,ЕНПОЛ-ЕЕ,,ИПА проект за прекугранична соработка со Грција кој предвидува замена на вкупно 1410  во општина Неготино и тоа  1100 на 67 улици  и локации во градот ( утврени со распоред) и  310 во  селата:Тимјаник, Пепелиште и Криволак .По завршување на постапката во периодот кој следува ќе се започне со дирекна имплементација на оваа компонента од проектот,,ЕНПОЛ-ЕЕ,,

Повеќе...
 
Набавка на LED технологија за улично осветлување и замена на постоечкото осветлување со LED технологија CN1-SO2.1-SC025 no.2 05-147/2 PDF Печати

 

Набавка на  LED технологија за улично осветлување и замена на постоечкото осветлување со  LED технологија

CN1-SO2.1-SC025 no.2 05-147/2


 

 

Општина Неготино, има намера да додели договор за набавка,достава, истовар,инсталација, ставање во функција и тестирање на ЛЕД сијалици за улично осветлување вклучувајќи и демонтажа на постоечки сијалици и дислокација на мерни броила со автоматизација во општина Неготино, вклучувајќи го следново:
•    857 Набавка и монтажа на ЛЕД  светилка за улично осветлување со влезна моќност од 36W(енергетски ефикасна)
•    27 Набавка и монтажа на ЛЕД  светилка за улично осветлување со влезна моќност од 100W (енергетски ефикасна)
•    250 Набавка и монтажа на ЛЕД  светилка за улично осветлување со влезна моќност од 32W (енергетски ефикасна)
•    145 Набавка и монтажа на ЛЕД  светилка за улично осветлување со влезна моќност од 32W (енергетски ефикасна)
•    57 Набавка и монтажа на ЛЕД  светилка за улично осветлување со влезна моќност од 45W (енергетски ефикасна)
•    74 Набавка и монтажа на ЛЕД  светилка за улично осветлување со влезна моќност од 100W (енергетски ефикасна)
•    42 Испорака и монтажа на надворешен кабловски разводен ормар MРО
Во општина Неготино со финансиска помош од Програмата за прекугранична соработка на ИПА "Грција – Република Северна Македонија 2014-2020". Тендерското досие е достапно во општина Неготино  ул,,Ацо Адџи Илов,, бр.2 Неготино, Република Северна Македонија a ќе биде објавено и на веб страната на општина Неготино http://negotino.gov.mk/.
Крајниот рок за поднесување на понудата е 07. Мај 2019 09:00 a.m. локално време.
Можните дополнителни информации или појаснувања / прашања се објавуваат на веб-страницата на  општина Неготино http://negotino.gov.mk/.
Други линкови : https://e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/international-donor-announcements

Доставено  за објавување и  до: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/


advertisment 05-147

c2_contractnotice_en final  05-147

letter of invitation 05-147

 
Проект „ ЕНПОЛ – ЕЕ “ – покана за понуда PDF Печати
Проект „ ЕНПОЛ – ЕЕ “ – покана за понуда
 
Проект „ЕНПОЛ - ЕЕ“ СОУ„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – НЕГОТИНО PDF Печати

 Проект„ЕНПОЛ-ЕЕ“  СОУ„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – НЕГОТИНО CANCELLATION NOTICE- Info Days 

LINK: kirilimetodij.edu.mk 

 

 

 
Проект„ЕНПОЛ-ЕЕ“- покана за понуда PDF Печати
http://kirilimetodij.edu.mk/2019/03/01/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bf%d0%be%d0%bb-%d0%b5%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%83%d0%b4%d0%b0/
 
<< Почеток < Пред 1 2 Следно > Крај >>

Лист 1 од 2