Здруженија PDF Печати

    Вкупниот број на регистрирани невладини организации во општина Неготино изнесува 11, од кои во градот Неготино се лоцирани 10 и во селото Криволак 1.

    Невладини организаци, здруженија на граѓани, асоцијации и други здруженија кои дејствуваат во општина Неготино се:

 • Центар за подршка на невладини организации.
 •   Еколошко друштво “Светлина”- Неготино
 •   Здружение на пензионери - Неготино
 •   Организација на жени на општина Неготино
 •   Организација на жени “Неготино-Вардар”
 •   Центар за помош на лица со ментален хендикеп “Порака” - Неготино
 •   Здружение на Ромите “Месец” с. Криволак - Неготино
 •   Граѓански центар за превенција и ресоцијализација - Неготино
 •   Здружение на граѓани за психолошки работи “БУДЕЊЕ” - Неготино
 •   Здружение на граѓани за педагошки работи “ФЕБУС” - Неготино
 •   ЗГФ “Неготински круг” - Неготино
 •   Здружение на граѓани “Видик” - Неготино
 •   Организација на жени “Демократска жена” - Неготино
 •   Здружение на самохрани мајки “Надеж” - Неготино
 •   ЗГФ Економисти и финансиски работници “Обид” - Неготино
 •   Здружение на лозари “Витис”- Неготино
 •   Млади потенцијали ЅИАрт - Неготино
 •   ЗГ “Стари занаети” - Неготино
 •   ЗГ “Искон”- огранок Неготино
 •   Организација на потрошувачите Македонија - огранок Неготино
 •   Македонски волонтери за акција
 •   Здружение на производители на здрава храна “Ековита” - Неготино
 •   Блуе скѕ - иницијатива на Британскиот совет
 •   Македонски комитет на Европски младински парламент
 •   НВО Опстанок
 •   Детски парламент за о.Неготино и Демир Капија
 •   ПСД Просек
 •   НВО Моника 2005
 •   НВО Сонце - Здружение на здравствени работници - Неготино
 •   Здружение на граѓани со дијабетис на општина Неготино
 •   Сојуз на борците од НОВ на Македонија 1941-1945, Општински одбор на СБМ Неготино
 •   Сојуз на слепи - здружение Неготино
 •   Здружение на граѓани “Липа 98”
 •   Друштво пријатели на пишаниот збор
 •   Здружение на граѓани “Организација на млади -Сами со себе” - Неготино
 •   Хуманитарна организација “Повардарие” с. Криволак - Неготино
 •   Здружение на училишни спортови - Неготино
 •   Здружение за заштита на растенија “Гана 3” - Неготино
 •   Здружение на граѓани “Еко свест” - Неготино
 •   Општинска организација на црвен крст - Неготино
 •   Еколошко здружение “Антигона”- Неготино
 •   ЗГ КУД “Јане Сандански” - Неготино
 •   Земјоделско здружение “Фармер” - Неготино
 •   Здружение за траен и одржлив развој “Оскар”, транснационална кооперација - Неготино
 •   ЗГ - општинска заедница на Србите - Неготино
 •   Здружение за одгледување и заштита на растенија и ситни животни и хортикултура “Опстанок” - Неготино
 •   Здружение на корисници на вода за наводнување “Тиквеш” подсистем Сопот - с. Курија, Неготино
 •   Здружение на лозари “Милениум”- Неготино
 •   Здружение на земјоделци производители - Демир Капија
 •   ЗГ “Мугри” - Неготино
 •   ЗГ за унапредување и развој на спортската култура и активности во општина Неготино “Арена”
 •   Здружение на финансисти, смеководители и ревизори - Неготино
 •   Доброволно противпожарно друштво - Демир Капија
 •   Општински противпожарен сојуз - Неготи
 •   Здружение на тутунопроизведители “Тутун” - Неготино
 •   Друштво на геодетски инженери и техничари - Неготино
 •   Здружение на земјоделски производители - Неготино
 •   Здружение на тутунопроизведители “Јака” - Неготино
 •   Здружение на граѓани “Илинден” 96г., с. Калањево - Неготино
 •   Здружение на тутунопроизведители на општина Неготино “Тутунов лист”
 •   Фондација “Тиквешки Вински Пат”