Општина Неготино започна со реализација на Програмата Општинско корисна работа PDF Print
There are no translations available.

   Општина Неготино од месец октомври 2017 година отпочна со реализација на Програмата  Општинско – корисна работа во соработка со Центар за вработување Неготино и ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа поддржана од страна на УНДП. Со оваа Програма се ангажирани 8 невработени лица и тоа  7 во игралните за претшколски деца во рурални средини и 1 лице во Дневен центар за стари лица во с. Тимјаник. Целта на овој проект е ангажирање и обезбедување социјална вклученост на лицата кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот преку работно ангажирање со скратено работно време заради стекнување на одредени вештини, а исто така и  зголемување на понудата на социјалните услуги согласно потребите на населението и помош за жителите на територијата на локалната самоуправа преку обезбедување на услуги од социјална сфера.