Општина Неготино обезбеди 20 нови контејнери PDF Печати

   Со цел за создавање услови за зголемување на нивото на хигиена во градот и населените места и заштита на животната околина, општина Неготино за потребите на населението обезбеди 20 нови контејнери. Истите се набавени како резултат на одличната соработка со ,,Пакомак" кој ја изврши и нивната дистрибуција, по што контејнерите од кои 10 за собирање хартија и 10 за пластика и лименки ќе бидат поставени на соодветни места. Инаку, општина Неготино има потпишано договор со Амбасадата на Унгарија во Македонија за обезбедување на уште 100 нови контејнери кои наскоро се очекува да пристигнат и да бидат ставени во функција.