ООУ„Гоце Делчев“ Неготино доби нова летна училница PDF Печати

   Со цел за подобрување на условите за одвивање и следење на наставниот процес во адаптирани услови како за наставниците, така и за учениците, во училишниот двор на Основното општинско училиште „Гоце Делчев“ во Неготино  на пригодна свеченост денеска во функција беше ставена новата летна училница. Според зборовите на директорот Петар Мантев, станува збор за објект по чие ставање во функција се создадени услови за одвивање на наставата во природа, покрај редовното следење на наставата во училниците и кабинетите. Летната училница е со површина од 24 метри квадратни, а средствата за нејзината изградба се обезбедени преку организирана донаторска вечер од страна на Ротари клуб Неготино.