Во вторник и среда (10 и 11.07) во Неготино ќе се врши дератизација PDF Печати
По извршеното прскање против комарци, а согласно годишната Програма за комунални дејности на општина Неготино, во вторник и среда на 10 и 11 јули на територијата на неготинска општина ќе се изврши дератизација. Во акцијата ќе бидат вклучени вработени во локалната самоуправа и ЈП Комуналец, стручни лица од Центарот за јавно здравје од Кавадарци и работници на изведувачот на работите Зотокс од Скопје. Со дератизацијата е планирано да бидат опфатени околу 1.000 шахти со употреба на 200 килограми парафински блок и тоа со метод на фронтално поставување и поставување на висечки и статички парафински блокови. Средствата за спроведување на оваа активност се обезбедени од Буџетот на општина Неготино.