Реконструкцијата на улицата во Тремник еден од приоритетите на општина Неготино PDF Печати

   На последната одржана седница на Советот на општина Неготино на предлог на градоначалникот Тони Делков советниците донесоа одлука за утврдување приоритет за реконструкција на улица во селото Тремник. Имено, со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот „Основен проект за реконструкција на дел од улицата во Тремник во должина од 1 километар“, а во врска со јавниот повик од страна на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој за доставување барања за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за тековнава година-Мерка 322-Обнова и развој на селата, инвестиции за изградба и (ли) реконструкција на улици во населени места во руралните средини, вклучително и атмосверска канализација и пешачки елементи во должина од 1.000 метри.