Се изврши санација и асфалтирање на дел од главната улица „Маршал Тито“ PDF Print
There are no translations available.

   После долги години, со изведување на градежни активности, се изврши санација и асфалтирање на главната улица во нашиот град „Маршал Тито“ во должина од 800 метри. Станува збор за санација на потегот од раскрсницата со ул„Никола Петров“ до раскрсницата со ул„29-ти Ноември“ преку замена на коловозната покривка по целата ширина на коловозот од 7 метри, како и замена на оштетениот горен слој со нов асфалт каде што истиот беше оштетен. Вкупната вредност на проектот изнесуваше 6.000.000 денари, средства обезбедени од Буџетот на општина Неготино, а изведувач на работите беше градежната фирма „Градба промет“.