Се чистат уличните канали за атмосферски води во Тремник PDF Печати

   Општина Неготино во моментов спроведува активност за чистење на улични канали за одводнување на атмосферски води во населено место Тремник. Со овие активности предвидено е да се опфатат каналите од сите улици во ова населено место со вкупна должина од 2500 метри, а со самото тоа да се елиминираат можностите од излевање на водите при евентуални обилни врнежи од дожд и нанасување штети на месното население и нивниот имот.