Се врши санација на улиците „8-ми Ноември“ и „ЈНА“ PDF Печати

   Општина Неготино ги информира граѓаните дека врз основа на годишната Програма за работа во тек е санација на оштетувањата на асфалтот на 2 улици во градот. Имено, се санираат улиците  „8-ми Ноември“ и „ЈНА“ со цел за овозможување побезбедно одвивање на сообраќајот, како за моторизираните граѓани, така и за пешаците.