Расчистени околу 700 м3 смет од дивата депонија кај Криволак PDF Печати

   Околу 700 метри кубни смет беа собрани деновиве од дивата депонија во близина на армискиот полигон Криволак, активност за расчистување која е дел од програмата за заштита на животната средина на општина Неготино. Изведувач на работите беше фирмата Ас машини чии работници сметот и шутот од околу 700 метри кубни од дивата депонија го кренаа и го дислоцираа на градската депонија „Бучето“ во близина на село Дуброво. Средствата за расчистување на дивата депонија се обезбедени од Буџетот на општина Неготино, а и за тековнава година се предвидени финасии за продолжување со активностите. Од локалната самоуправа апелираат до месното население од Криволак, но и до сите граѓани на општина Неготино, сметот и шутот да го исфрлаат само на градската депонија. Комуналните редари секојдневно се присутни на терен и секој што ќе биде регистриран да фрла смет и шут на несоодветни места за тоа, ќе биде казнет согласно законските прописи.