Ново повеќе наменско игралиште во ПУ „ Гоце Делчев “ во Тимјаник PDF Печати

   Подрачното основно училиште „ Гоце Делчев “ во Тимјаник добива ново, поголемо, повеќе наменско игралиште во склоп на училишниот двор како и нови пристапни патеки до самото училиште.  Играчиштето ќе биде осветлено со рефлектори за да може да се користи и во вечерните часови. Истото ќе можат да го користат сите жители на ова населено место Тимјаник за дружба и рекреација.