Реконструкција на сливни решетки за одводнување на атмосферски води и шахти на повеќе локации на град Неготино PDF Печати

   Во изминатиот период се работеше на комплетна реконструкција на сливни решетки за одводнување на атмосферски води и шахти на повеќе локации на град Неготино. На одреден број локации се соочивме со момент каде повеќе постоечки сливни решетки и шахти биле затрупани со асфалт (на некои места бетон), а тоа резултирало до неконтролирано изливање на атмосферските води долж истата улица. Сега тој проблем е отпочнат да се санира и очекувам во периодот кој следи да биде комплетно завршен!