Список на членови на Советот на Општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

Список на членови на Советот на Општина Неготино

во составот 2017 – 2021 година

                                                                                

                

                   

Име и Презиме

Политичка партија

Диме Витанов

СДСМ и коалиција

Гордана Филипова

СДСМ и коалиција

Вуле Младеновиќ

СДСМ и коалиција

Дане Мајсторчев

СДСМ и коалиција

Трајче Димков

СДСМ и коалиција

Ивана Трајкова

СДСМ и коалиција

Игор Ѓорчев

СДСМ и коалиција

Борче Коцев

СДСМ и коалиција

Петре Манчев

ВМРО ДПМНЕ и коалиција

Љупчо Пасинечки

ВМРО ДПМНЕ и коалиција

Гордана Јованова

ВМРО ДПМНЕ и коалиција

Зоран Стојанов

ВМРО ДПМНЕ и коалиција

Флорида Илиевска

ВМРО ДПМНЕ и коалиција

Игор Јованов

ВМРО ДПМНЕ и коалиција

Трајко Стафилов

ВМРО ДПМНЕ и коалиција