Список на членови на Советот на Општина Неготино PDF Печати

Список на членови на Советот на Општина Неготино

во составот 2013 – 2017 година

                                                                                

                

                   

Име и Презиме

Политичка партија

Јордан Паунов

(претседател на советот)

ВМРО ДПМНЕ

Петар Манчев

ВМРО ДПМНЕ

Николина Симјановска

ВМРО ДПМНЕ

Јасминка Димитрова

ВМРО ДПМНЕ

Игор Јованов

ВМРО ДПМНЕ

Ванчо Јаневски

ВМРО ДПМНЕ

Сашо Николов

ВМРО ДПМНЕ

Васка Мојсовска

ВМРО ДПМНЕ

Сузана Јованова

ВМРО ДПМНЕ

Васко Стефанов

СДСМ

Жаклина Тимова

СДСМ

Тони Делков

СДСМ

Диме Витанов

СДСМ

Марина Димитрова

СДСМ

Сашко Пендев

НДМ