Општина Неготино доби 803 480, 73 евра во рамки на „ Проектот за поврзување на локални патишта “ PDF Печати

   Во рамки на „ Проектот за поврзување на локални патишта “ кој се реализира од страна на Министерството за транспорт и врски, а со финансиска поддршка од Светска банка за подобрување на локалната патна инфраструктура, општина Неготино аплицираше со проект за реконструкција на улица „ Антигона “ и улица „ Едвард Кардељ “ во тендер 1 и реконструкција на улица „ ЈНА “ во тендер 2.
Согласно одлуката на Владата на Република Северна Македонија за алоцирање на средства од договорот за заем за „ Проектот за поврзување на локални патишта “ на општина Неготино и се доделени средства во износ од 803 480,73 евра.
Согласно барањата на Светска банка беше подготвен документ „ План за управување со животната средина и социјалните аспекти “ во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од реализацијата на проектот. Документот „ Контролна листа на План за управување со животната средина и социјалните аспекти “ е ставен на јавен увид на веб страните на : Министерството за транспорт и врски (http://www.mtc.gov.mk) и официјалната страна на Општина Неготино (http://www.negotino.gov.mk/).