Распределени 8000 заштитни маски до институции и граѓани на општина Неготино PDF Print
There are no translations available.


Општина Неготино ги распредели 8000 заштитни маски кои фирмата „ Зока Енерџи Солушн ДООЕЛ “ Неготино ги додели за заштита од ширењето на пандемијата со Ковид 19 во нашата општина . Имено беа донирани:

- 2000 заштитни маски на ЈЗУ „ Здравствен дом “ Неготино

- 2000 заштитни маски доделени на граѓаните на општина Неготино

- 1000 маски за локална самоуправа

- 1000 маски на ЈП „ Комуналец “ Неготино

- 500 маски на ЈОУДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино

- 250 маски на Музеј на град Неготино

- 250 маски на Центар за социјални работи Неготино

- 250 маски на Локална библиотека „ Страшо Пинџур “ Неготино

- 250 маски на СОУ „ Св. Кирил и Методиј “ Неготино

- 250 маски на ООУ „ Страшо Пинџур “ Неготино

- 250 маски на ООУ „ Гоце Делчев “ Неготино