Усвоен е Буџетот на општина Неготино за 2021 година PDF Печати

  Советниците во Советот на општина Неготино на последната седница го изгласаа најважниот финансиски документ-Буџетот на општина Неготино за наредната 2021 година. Буџетот за наредната година е проектиран на 391.299.986 денари и истиот е реален и развоен. Во насока на овозможување услови за конструктивно работење, советниците ги изгласаа и Програмите за работа и активности на Одделенијата на локалната самоуправа кои треба да се реализираат во текот на 2021 година.