Избран претседател на УО и усвоен Стаутот на ЈП за јавни паркиралишта „Паркинзи“-Неготино PDF Печати

   Со цел за решавање на проблемот со паркирањето, со одлука на Советот на општина Неготино беше формирано Јавно претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“-Неготино. На 13.01.2021 година (среда) се одржа конститутивна седница на Управниот одбор на ова претпријатие на која беше донесена одлука за избор на претседател на Управниот одбор и одлука за усвојување на Стаутот на Јавното претпријатие. Се очекува во најскоро време ова Јавно претпријатие да профункционира и конечно да се стави ред во делот на паркирањето. За таа цел, во моментов се обезбедени 220 паркинг места на повеќе локации со тенденција во блиска иднина оваа бројка на паркинг-места континуирано да се зголемува.