Јавни Набавки PDF Печати

Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк:

                                                   https://e-nabavki.gov.mk

Од јануари 2010 година, Бирото за јавни набавки направи интеграција на постечките системи за јавни набавки во еден систем и сите огласи и потребна документација согласно огласите ќе биде објавена на истиот.

Во рамките на веб-локацијата на Општина Неготино  ќе се објавуваат информации за јавните набавки и линкови до системот на Бирото за јавни набавки од каде ќе можете да ја превземете потребната документација.

 

ЈАВНИ НАБАВКИ 2017:

- Изработка на урбанистички планови, ревизија на планови и локална урбанистичка планска документација за период од една година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/862277a4-aa06-406b-bbc7-1f39f5a8edaf/1

- Одржување на возен парк за потребите на општина Неготино за период од 1 (една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/29778f85-b1a6-40bd-bfed-5ea7eaf6860d/5