Во тек е санација на тротоарите на улица „ Пекарев “ во Неготино PDF Печати

  Со санацијата предвидено е да се изврши замена на оштетената подлога со тампонски слој, прередување на бекатон коцките и рабниците од тротоарите како и замена на оштетените елементи од истите.  Градежните активности на терен се очекува да завршат во рок од две до три недели.  Изведувач на градежните активности е фирмата ПАВЕР ТРЕЈД ДООЕЛ - Кавадарци, а надзор е фирмата МГ ПРОЕКТ ДООЕЛ - Скопје.