Започна изградбата на патот Г. Дисан-Вешје во должина од 787 метри PDF Печати

    Работници на градежното претпријатие Градба промет започнаа со изведување на градежните работи за изградба на патниот правец Горни Дисан-Вешје во должина од 787 метри и ширина на коловозот од 5,5 метри. Вредноста на проектот изнесува 22.421.888 денари, а се очекува работите на патот да завршат во рок од 60 до 90 денови. Надзорот на работата го врши фирмата МГ ПРОЕКТ дооел согласно годишниот договор за вршење надзор при изведба на инвестициони објекти и други градежни активности.