Прес конференција на градоначалникот Ванчо Апостолов PDF Печати

  ПОЧИТУВАНИ  !

СО САМОТО СТАПУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ГРАДОНАЧАЛНИК, ПОКРАЈ МНОГУБРОЈНИТЕ ПРОЕКТИ КОИ СЕ РЕАЛИЗИРАНИ ИЛИ СЕ ВО ФАЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕ, ГЛАВЕН АКЦЕНТ ВО МОЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА Е СТАВЕН НА ДОЛГОРОЧНО РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ СО ВОДОСНАБДУВАЊЕТО КАКО ВО НЕГОТИНО, ТАКА И ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА !ОПШТО ПОЗНАТО Е ДЕКА ДО НЕОДАМНА СОСТОЈБАТА СО ВОДОСНАБДУВАЊЕТО БЕШЕ КРАЈНО КРИТИЧНА БИДЕЈЌИ ВО ТЕКОТ НА ЕДНО ДЕНОНОЌИЕ НЕГОТИНЦИ СЕ СООЧУВАА СО РЕДУКЦИИ НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ ВО ВРЕМЕТРАЕЊЕ ОД 12 ЧАСА, НО СО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА НЕКОЛКУ ПАРАЛЕЛНИ ПРОЕКТИ, СОСТОЈБАТА Е ДРАСТИЧНО ПРОМЕНЕТА ВО ПОЗИТИВНА КОНОТАЦИЈА И СЕГА НЕГОТИНЦИ ИМААТ КОНТИНУИРАНО 24 ЧАСОВНО ВОДОСНАБДУВАЊЕ !ОВИЕ ПОЗИТИВНИ ПРОМЕНИ ВО НАЈГОЛЕМА МЕРКА СЕ ДОЛЖАТ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ „ХИДРАУЛИЧНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ПРИСТИСОКОТ НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ“ КОЈ Е ВО ЗАВРШНА ФАЗА И ЗА КОЈ ОПШТИНА НЕГОТИНО ИЗДВОИ 350.000 ЕВРА И СО ТОА СТАНА ПРВА ОПШТИНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КОЈА Е ИМПЛЕМЕНТИРАН ЕДЕН ВАКОВ ПРОЕКТ СО КОЈ СЕ ПРИДОНЕСЕ ОКОЛУ 30 ЛИТРИ ВОДА ВО СЕКУНДА КОИ СЕ ГУБЕА ПОРАДИ НАСТАНАТИТЕ ДЕФЕКТИ ДА СЕ ВРАТАТ ВО ВОДОВОДНАТА МРЕЖА И ДА ДОАЃААТ ДО ДОМОВИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ !ПРИОРИТЕТЕН ПРОЕКТ ЗА ТЕКОВНАВА 2015 ГОДИНА Е РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ВОДОВОДНАТА МРЕЖА НА УЛИЦИ ВО НЕГОТИНО ВО ДОЛЖИНА ОД 8 КИЛОМЕТРИ НА КОИ СЕ РЕГИСТРИРАНИ НАЈГОЛЕМИ ЗАГУБИ НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ ШТО ЌЕ ПРИДОНЕСЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ДЕФЕКТИТЕ, ЕЛИМИНИРАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ КОЛИЧИНИ ВОДА ЗА ГРАЃАНИТЕ НА НЕГОТИНО !ОПШТИНА НЕГОТИНО ВЕЌЕ ГИ ОБЕЗБЕДИ ПОТРЕБНИТЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОВОЈ ПРОЕКТ ВО ВИСИНА ОД 960.000 ЕВРА ОД СВЕТСКАТА БАНКА И СО СОЗДАВАЊЕТО НА НЕОПХОДНИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТА, ЌЕ ЗАПОЧНАТ И ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ НА ТЕРЕН !

ПАРАЛЕЛНО РАБОТИМЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА 2 НОВИ РЕЗЕРВОАРИ ВО ПЕПЕЛИШТЕ И ВО ТИМЈАНИК СО ЗАФАТНИНА ОД 500 И ОД 150 МЕТРИ КУБНИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ КОЛИЧИНИ ВОДА ЗА ПИЕЊЕ !ЗАЕДНО СО ЛОКАЛНОТО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ГО СПРОВЕДУВАМЕ ПРОЕКТОТ ЗА ЗАМЕНА НА СТАРИТЕ СО НОВИ АВТОМАТИЗИРАНИ ВОДОМЕРИ, ПРИ ШТО СЕКОЕ ДОМАЌИНСТВО ОД НЕГОТИНО И ОД НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ЌЕ ДОБИЕ НОВ ВОДОМЕР, А НА ТОЈ НАЧИН ЌЕ СЕ СПРАВИМЕ И СО ПРОБЛЕМОТ НА НЕРАЦИОНАЛНОТО ТРОШЕЊЕ НА ВОДАТА ОД СТРАНА НА ДИВОПРИКЛУЧЕНИТЕ ГРАЃАНИ !СИТЕ ПРЕДХОДНО НАБРОЈАНИ ПРОЕКТИ СЕ СО ЕДИНСТВЕНА ФУНКЦИЈА ЗА ДОЛГОРОЧНО РЕШАВАЊЕ НА 3 ДЕЦЕНИСКИОТ ПРОБЛЕМ ШТО ГО ИМАА ГРАЃАНИТЕ НА НЕГОТИНО И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА СО НЕДОСТИГОТ ОД ВОДА ЗА ПИЕЊЕ, ИЛИ ДА БИДАМ ПОПРЕЦИЗЕН, ДА СОЗДАДЕМЕ УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КОНТИНУИРАНО 24 ЧАСОВНО ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА ВО НАРЕДНИТЕ 100 И ПОВЕЌЕ ГОДИНИ, ВО ШТО ЈАС КАКО ГРАДОНАЧАЛНИК СУМ ДЛАБОКО УБЕДЕН ДЕКА ЌЕ УСПЕЕМЕ !СО ТОА ЌЕ ДОЈДЕ И ДО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ КОМУНАЛЕЦ,  ДРАСТИЧНО НАМАЛУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ВО НИВНОТО РАБОТЕЊЕ, ФИНАНСИСКО СТАБИЛИЗИРАЊЕ И СОЗДАВАЊЕ УСЛОВИ ЗА РЕНТАБИЛНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ, НАВРЕМЕНО ИНТЕРВЕНИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ДЕФЕКТИТЕ ОД НИВНА СТРАНА, А КРАЈНАТА ЦЕЛ Е ЗАДОВОЛНИ ГРАЃАНИ НА НЕГОТИНО КОИ ЗАСЕКОГАШ ЌЕ ИМААТ НОРМАЛНО И РЕДОВНО 24 ЧАСОВНО ВОДОСНАБДУВАЊЕ !

ВИ БЛАГОДАРАМ !