Исчистен снегот и пробиен патот од Д.Дисан до Вешје PDF Печати

   Во рамките на реализацијата на годишната Програма за комунални дејности на општина Неготино во делот на зимското одржување на улици и патишта на територијата на нашата општина, викендов стручни екипи од локалната самоуправа со механизацијата на фирмата избрана за изведување на овој вид работи беа ангажирани на расчистување на наносите од снег на патниот правец Долни Дисан-Горни Дисан-Вешје во должина од 7 километри. Интревенцијата се должи на реакциите на месното население од овој регион кои се соочуваа со проблеми при движењето, по што уследи работната активност од страна на локалната самоуправа. Притоа, исчистен е снеготи долж целиот предходно споменат потег, патот е пробиен и осбособен за нормално одвивање на сообраќајот и движење на локалното население.