Информативен ден за ЕУ ЛЕАДЕР пристапот PDF Печати

 Информативен ден за ЕУ ЛЕАДЕР пристапот                         

                      Време: 11:00

Локација: во просториите на општина Неготино

 

                      ДНЕВЕН РЕДВреме

Сесија

10:45 - 11:00

Пристигнување и регистација на учесниците

11:00 - 11:15

Вовед во состанокот

Цели на состанокот

Претставување на Дневниот ред

11:15 - 11:30

Презентација на проектот „Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Вардарскиот регион

Г-дин Јован Симсаров

Проектен асистент, Центар за развој на Вардарски плански регион

11:30 - 12:15

Презентација „Основни информации за ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во руралниот развој. Што е тоа?“

Експо Сценарио ДООЕЛ, консултант за воведување на ЛЕАДЕР пристапот

12:15 - 12:45

Каква корист очекувате од воведувањето на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот?

Модерирана дискусија

12:45 - 13:00

Какви проектни идеи имате кои се во согласност со ЕУ ЛЕАДЕР пристапот?

Што треба најпрвин да се направи?

Завршна дискусија

13:00

Крај на информативниот ден

 

Цели на Информативниот ден:

  • Да се добијат информации за проектот ЕУ ЛЕАДЕР пристап во Вардарскиот регион
  • Да се добијат основни информации за ЕУ ЛЕАДЕР пристапот
  • Да се дефинираат потребите за почеток на процесот за воведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Вардарскиот регион
  • Да се добијат идеи за можни пилот проекти