Покана за прибирање на понуди PDF Печати

Покана за прибирање на понуди
Република Македонија
Проект за подобрување на општинските услуги (МСИП)
Заем бр.8158-МК
MSIP-ICB-017-15

1.Овој повик за прибирање на понуди е во согласност со општите правила за набавки за овој проект објавени во изданието на ОН Развој на бизнис со бр.767 од 31 Јануари 2010 година (печатено издание) и електронски објавено на 06 Јануари 2010 година.

2.Република Македонија прими заем од Светска банка за спроведување на Проектот за подобрување на општинските услуги и има намера да употреби дел од средствата за плаќања според Договорот за набавка на работи.

3.Општина Неготино ги поканува сите заинтересирани и квалификувани понудувачи да достават запечатени понуди за Реконструкција на водоснабдителниот систем во општина Неготино.
Периодот на изведба на работите е 9 (девет) месеци.

4.Наддавањето ќе се спроведува преку меѓународно кокурентско наддавање како што е специфицирано во насоките на Светска банка: Набавки согласно IBRD заеми и IDA кредити (верзија Јануари 2011) и е отворено за сите понудувачи од квалификувани земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5.Заинтересираните квалификувани понудувачи можат да добијат дополнителна информација на адресата наведена подолу од 08:00 до 15:30:
Општина Неготино
Адреса: Ул.„Ацо Аџи-Илов“ бр.2, Неготино
Поштенски број: 1440
Телефон: 043 361-045 / Факс 043 361-933
Електронска пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите ; Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Република Македонија


6.Заинтересираните понудувачи може да го набават целиот комплет од тендерската документација на англиски јазик, откако ќе поднесат барање во пишана форма на адресата наведена подолу и по уплата на неповратен надоместок од 50 евра. Начинот на плаќање ќе биде преку образец ПП-50 на следните банкарски сметки
а.)Примач: Трезорска сметка
Банка на примачот: Народна банка на Република Македонија
Трезорска сметка бр: 100000000063095
Буџетска сметка: 711014100963010
Приходна шифра: 725939
б.) За плаќање во евра
Народна банка на Република Македонија
SWIFT BIC: NBRM MK 2X
Final beneficiary:
IBAN: MK07 1007 0100 0081 650
Name: Municipality of Negotino

Тендерската документација ќе биде доставена електронски, а може да се подигне и директно од општина Неготино.

7.Понудите морат да се достават на долунаведената адреса до 12:00 часот, 31 Јули 2015 година. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Понудите доставени со задоцнување ќе бидат одбиени. Понудите ќе се отвараат во присуство на назначените преставници на понудувачите кои што сакаат лично да присуствуваат на адресата назначена подолу во 12:00 часот, 31 Јули 2015 година.

8.Сите понуди мора да бидат придружени со банкарска гранција од 18.000 евра.

9.Погоре наведената адреса е:
Општина Неготино
Адреса: Ул.„Ацо Аџи-Илов“ бр.2, Неготино
Поштенски број: 1440
Република Македонија