ЛЕР и јавни дејности
ПОКАНА ЗА ПОНУДА PDF Печати

  Врз основа на Одлука на градоначалникот на општина Неготино  бр.05-219/2 од 16.06.2016 за утврдување на потреба од НАБАВКА( SUPPLY) - мебел и дигитална опрема за тренинг центар-училница , а во врска со проектот,,Поддршка и развој на економија на пчелни производи во прекуграничнатa област-BEE-CONOMY,, со бр. на Договор за грант: IPA2010/DN23657/CN358809 од општина Неготино објавуваме ПОКАНА ЗА ПОНУДА за НАБАВКА на  ,,Мебел и дигитална опрема за тренинг центар-училиница за проектот,,BEE CONOMY” со детална спецификација во тендерскaта документација.
Тендерската документација подготвена согласно процедурите на ЕУ( PRAG) е достапна во проектната канцеларија во општина Неготино –Канцеларија за локален економски развој на 3 спрат во општина Неготино од 8:00-16:00 часот, почнувајќи од 01.07.2016 година.Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде пратена електронски или по пошта  поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 11.07.2016 понеделник  до 12.00 часот.Отварањето на понудите ќе биде јавно во 14.00 часот истиот ден.

Повеќе...
 
Програма по повод празникот „Св. Трифун – 2016“ PDF Печати

12.02.2016 (Петок)


12.00-14.00 Организирана дегустација, натпревар во вино и ракија на индивидуалните производители во општина Неготино

Mесто: Ресторан Чардак Неготино

 

18.00 Предавање за заштита на земјоделските растенија и производи - АПРЗ ПЕ Неготино во соработка со Хемомак Пестициди- Велес

Mесто: Голема сала на Собрание на Општината

 

13.02.2016 (Сабота)


10.00-12.00 Организирана дегустација, натпревар во бело и црно вино со учество на домашни и интернационални винарии

Mесто: Ресторан Чардак Неготино

 

12.00-14.00 Ден на вино Вранец

Место: Галерија на вино - Mанастир Св. Ѓорѓи

 

14.00 Винска тура со посета на локалитет и винарница со организиран  ручек

 

18.00 Предавање за заштита на виновата лоза - АПРЗ ПЕ Неготино во соработка со Хромос Пестициди- Скопје

Mесто: Голема сала на Собрание на Општина Неготино

 

19.00 Традиционална копаничарска изложба

Место: Музеј на град Неготино


14.02.2016 (Недела)


11.00 - 11.30 Прием на гостите во општина Неготино

 

11.00 - 12.00 Фолклорно дефиле и фолклорна програма

 

12.00 - 12.30 Ритуал на обредно закројување на винова лоза и доделување на награди на учесниците во натпреварот за најдобри вина и ракии

 

12.30 - 17.00 Културно - уметничка програма со учество на естрадни уметници и групи и отварање на промотивни штандови со вино и неготинска пита

 

 

 
Проект,,Поддршка и развој на Економијата на пчелни производи во прекуграничната област,, PDF Печати


 ВТОРА ПРОЕКТНА  КООРДИНАТИВНА СРЕДБА

Место: Неготино, Простории на општина Неготино

Дата: 02.02.2016 Февруари (16:45-19:30)

Дата: 03.02.2016 Февруари (09:45-14:00)


Во рамките на програмата “Грција-Поранешната Југословенска Република Македонија ИПА прекугранична соработка 2007-2013” и проектот со наслов “Поддршка и развој на eкономијата на пчелни производи во прекуграничната област” со акроним “БЕЕ-КОНОМИ”, втората проектна средба меѓу двата проектни партнера (општина Неготино и општина Алмопиа) ќе се одржи  на 02.02.2016 и 03.02.2016 Февруари во просториите на општината Неготино.

Финансискиот водечки партнер ( ФЛП1), општина Неготино, Ве поканува да присуствувате на средбата. Работен јазик ќе биде aнглискиот. Работните материјали ќе бидат на англиски и ќе биде обезбеден превод на јазикот на проектниот партнер( општина Неготино) и англиски.

 

Повеќе...
 
Project,,Support and development of the Bee-Products' Economy in the cross-border area,, PDF Печати
            Project,,Support and development of the Bee-Products' Economy

in the cross-border area,,

 

2nd (SECOND) PROJECT MEETING

Place: Negotino, Premises of the Municipality of Negotino

Date:02.02.2016 ,Tuesday (16:45-19:30)

Date:03.02.2016 ,Wednesday  (09:45-14:00),

 Within the framework of the Greece - The Former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007-2013 and the project entitled Support and development of the Bee-Products' Economy in the cross border areawith the acronym BEE-CONOMY, the second project coordination meeting between the two project partners (Municipality of Negotino and Municipality of Almopia) will be held on 02.02.2016 and 03.02.2016, at the premises of the Municipality of Negotino .

 

Повеќе...
 
Одражана третата работилница со родители во 7 игрални на општина Неготино во месец ноември и остварена соработка со Дневниот центар за стари лица во с.Тимјаник PDF Печати

   Во рамките на Проектот општинско корисна работа ,,Развој на постојните и обезбедување на нови иновативни услуги во социјалната сфера во општина Неготино,,во месец ноември 2015 се одржа третата  работилница со родители од планираните 3  во 7те рурални игрални.Со ова  сите три планирани работилници се реализираа во планираниот рок.Во присуство на околу 70 родители беа обработени темите ,,Детскиот развој и злоупотроба ,, кои се спроведоа во игралните во  Тимјаник, Тремник,Пепелиште, Војшанци и Криволак,додека темата  ,,Дисциплина,, се спроведе во Долни Дисан и во Црвени Брегови.И оваа работилница предизвика голем интерес и посетеност на околу 70 родители на децата.

Повеќе...
 
СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА НЕГОТИНО PDF Печати

СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА НЕГОТИНО

АКЦИСКИ ПЛАН НЕГОТИНО

 
Проект општинско корисна работа „Развој на постојните и обезбедување на нови иновативни услуги во социјалната сфера во општина Неготино“ PDF Печати
   Од месец јуни до месец ноември 2015 по 4ти пат општина Неготино со поддршка на УНДП, АВРМ и МТСП го спроведува проектот Општинско корисна работа .Покрај 7 асистенти на воспитувачи во 7 рурални игрални за деца, со проектот овој пат е опфатен и Центарот за стари лица во с.Тимјаник, каде што исто така за ангажманот на лицето кое работи во Центарот поддршката е обезбедена преку овој проект.Дополнителна платена обука преку УНДП ќе биде обезбедена за ова лица во периодот октомври-декември во учество во обука за негователи за стари лица , по што лицето ќе се стекне и со соодветен сертификат  заради натамошна полесна вработливост на пазарот на трудот.
Во 7те игрални за деца во месец октомври се одржа втората работилница со родители од планираните 3 и тоа на тема,,Дисциплина,, и ,,Препознавање на семејно насилство,,при што се покажан голем интерес и присуство од страна на родителите на децата.
Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 7 од 17