Урбанизам
НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА PDF Печати
Урбанистички план вон населено место за лесна индустрија на КП 3891/1, 3891/2 и дел од КП 4208 и 3892, КО
Неготино, општина Неготино
 
ОБЈАВА 03/2013 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино PDF Печати
Објава бр.3 Неготино за продажба на градежно земјиште
 
ОБЈАВА 02/2013 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино PDF Печати
Објава бр.2 Неготино за продажба на градежно земјиште
 
О Д Л У К А за не спроведување на стратегиска оцена PDF Печати

О Д Л У К А за не спроведување на стратегиска оцена

Пропратен документ на одлуката

 

 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 7 од 11