ЕНПОЛ –ЕЕ
Проект „ЕНПОЛ - ЕЕ“ СОУ„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – НЕГОТИНО PDF Print
There are no translations available.

 Проект„ЕНПОЛ-ЕЕ“  СОУ„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – НЕГОТИНО CANCELLATION NOTICE- Info Days 

LINK: kirilimetodij.edu.mk 

 

 

 
Проект„ЕНПОЛ-ЕЕ“- покана за понуда PDF Print
There are no translations available.

http://kirilimetodij.edu.mk/2019/03/01/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bf%d0%be%d0%bb-%d0%b5%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%83%d0%b4%d0%b0/
 
Се одржа координативен состанок помеѓу претставници на општините Неготино и Пелла PDF Print
There are no translations available.

   Во рамки на Програмата ИПА Прекугранична соработка ,,Грција-ФИРОМ 2014-2020” и проектот насловен како ,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина ,, со Акроним ЕНПОЛ -ЕЕ, од планираните 3 проектни средби од кои првата се одржа во општина Пелла -Грција27/28.12.2018, во општина Неготино  се одржа вториот координативен состанок помеѓу четирите проектни партнери (општина Пелла, општина Неготино, Јавна установа за култура и развој на општина Пелла и Средното општинско училиште,,Св.Кирил и Методиј”) и тоа во деновите четврток (14.02.2019) во СОУ Кирил и Методиј и петок ( 15.02.2019) адекватен простор за тоа со почеток од 11.00 до 13.30 часот.
Втората проектна средба опфати:-Официјална средба помеѓу претставниците на проектните партнери и Градоначалникот на општина Неготино Тони Делков, посета на институциите  кои се предмет на проект активностите-СОУ Кирил и Методиј и општина Неготино, се одржа презентација на проектот од сите четири проектни партнери и постигнувањата на проектот до одржувањето на втората координативна средба, а се дискутираше и за поставените цели за реализација во наредните 3 месеци.

Read more...
 
Одговори на прашања за ТД1. 05-604 за проект: ЕНПОЛ -ЕЕ! PDF Print
There are no translations available.

Одговори на прашања  за ТД1. 05-604 за проект: ЕНПОЛ -ЕЕ!
 
ПРВА ВОВЕДНА СРЕДБА ВО ОПШТИНА ПЕЛА PDF Print
There are no translations available.

   ПРОЕКТ ,,ЕНПОЛ-ЕЕ,,
,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина ,, или ,, “Energy efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy”  со акроним, ENPOL-EE,,

Јаница, Декември28  и 29 ,2018

На 28 и 29 Декември 2018 година проектниот  тим  од општина Неготино и  од СОУ,,Св Кирил и Методиј,,Неготино заедно со градоначалникот на општина Неготино Тони Делков,присутвуваа на дводневна работна посета во  општина Пела-во местото Јаница .Ова е прва  воведна средба на која сите проектни партнери  меѓусебно се сретнаа и го формираа Управувачкиот Комитет .На средбата  се договорија за проектните активности што како обврски следуваат за сите 4 проектни партнери.Беа договорени официјалните алатки за комуникација за проектот,,ЕНПОЛ-ЕЕ,,.Се утврдија сите превземени досегашни активности во правец на развој на проектот, а посебен акцент беше ставен на заедничките активности кои всушност ја одразуваат и прекуграничната соработка.Се подготви сет од активности за следните 3 месеци, а беа договорени и сите менаџмент процедури кои е потребно да ги следат проектните партнери.На средбата градоначалниците на двете општини  г-дин Тони Делков и г-дин  Григорис Стамкос  остварија посебна посета, на која беа разменети информации за двете општините, а воедно беа договорени и потребните процедури околку потребното кофинансирање од 20% кое Водечкиот партнер –општина Пела во следните денови треба да го изврши кон општина Неготино и кон Св,;Кирил и Методиј,,Неготино, со што   ќе може реално  да се спроведуваат и да се покриваат трошоците  за дел од планираните проектни активности.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 3 of 4