ЕНПОЛ –ЕЕ
Набавка на LED технологија за улично осветлување и замена на постоечкото осветлување со LED технологија CN1-SO2.1-SC025 no.2 05-147/2 PDF Print
There are no translations available.

 

Набавка на  LED технологија за улично осветлување и замена на постоечкото осветлување со  LED технологија

CN1-SO2.1-SC025 no.2 05-147/2


 

 

Општина Неготино, има намера да додели договор за набавка,достава, истовар,инсталација, ставање во функција и тестирање на ЛЕД сијалици за улично осветлување вклучувајќи и демонтажа на постоечки сијалици и дислокација на мерни броила со автоматизација во општина Неготино, вклучувајќи го следново:
•    857 Набавка и монтажа на ЛЕД  светилка за улично осветлување со влезна моќност од 36W(енергетски ефикасна)
•    27 Набавка и монтажа на ЛЕД  светилка за улично осветлување со влезна моќност од 100W (енергетски ефикасна)
•    250 Набавка и монтажа на ЛЕД  светилка за улично осветлување со влезна моќност од 32W (енергетски ефикасна)
•    145 Набавка и монтажа на ЛЕД  светилка за улично осветлување со влезна моќност од 32W (енергетски ефикасна)
•    57 Набавка и монтажа на ЛЕД  светилка за улично осветлување со влезна моќност од 45W (енергетски ефикасна)
•    74 Набавка и монтажа на ЛЕД  светилка за улично осветлување со влезна моќност од 100W (енергетски ефикасна)
•    42 Испорака и монтажа на надворешен кабловски разводен ормар MРО
Во општина Неготино со финансиска помош од Програмата за прекугранична соработка на ИПА "Грција – Република Северна Македонија 2014-2020". Тендерското досие е достапно во општина Неготино  ул,,Ацо Адџи Илов,, бр.2 Неготино, Република Северна Македонија a ќе биде објавено и на веб страната на општина Неготино http://negotino.gov.mk/.
Крајниот рок за поднесување на понудата е 07. Мај 2019 09:00 a.m. локално време.
Можните дополнителни информации или појаснувања / прашања се објавуваат на веб-страницата на  општина Неготино http://negotino.gov.mk/.
Други линкови : https://e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/international-donor-announcements

Доставено  за објавување и  до: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/


advertisment 05-147

c2_contractnotice_en final  05-147

letter of invitation 05-147

 
Проект „ ЕНПОЛ – ЕЕ “ – покана за понуда PDF Print
There are no translations available.

Проект „ ЕНПОЛ – ЕЕ “ – покана за понуда
 
Проект „ЕНПОЛ - ЕЕ“ СОУ„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – НЕГОТИНО PDF Print
There are no translations available.

 Проект„ЕНПОЛ-ЕЕ“  СОУ„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – НЕГОТИНО CANCELLATION NOTICE- Info Days 

LINK: kirilimetodij.edu.mk 

 

 

 
Проект„ЕНПОЛ-ЕЕ“- покана за понуда PDF Print
There are no translations available.

http://kirilimetodij.edu.mk/2019/03/01/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bf%d0%be%d0%bb-%d0%b5%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%83%d0%b4%d0%b0/
 
Се одржа координативен состанок помеѓу претставници на општините Неготино и Пелла PDF Print
There are no translations available.

   Во рамки на Програмата ИПА Прекугранична соработка ,,Грција-ФИРОМ 2014-2020” и проектот насловен како ,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина ,, со Акроним ЕНПОЛ -ЕЕ, од планираните 3 проектни средби од кои првата се одржа во општина Пелла -Грција27/28.12.2018, во општина Неготино  се одржа вториот координативен состанок помеѓу четирите проектни партнери (општина Пелла, општина Неготино, Јавна установа за култура и развој на општина Пелла и Средното општинско училиште,,Св.Кирил и Методиј”) и тоа во деновите четврток (14.02.2019) во СОУ Кирил и Методиј и петок ( 15.02.2019) адекватен простор за тоа со почеток од 11.00 до 13.30 часот.
Втората проектна средба опфати:-Официјална средба помеѓу претставниците на проектните партнери и Градоначалникот на општина Неготино Тони Делков, посета на институциите  кои се предмет на проект активностите-СОУ Кирил и Методиј и општина Неготино, се одржа презентација на проектот од сите четири проектни партнери и постигнувањата на проектот до одржувањето на втората координативна средба, а се дискутираше и за поставените цели за реализација во наредните 3 месеци.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 10