ЕНПОЛ –ЕЕ
Појаснувања - Clarification No1.TD 508 PDF Печати
Појаснувања - Clarification No1.TD 508 (01.11.2019)
 
Се одржа инфо ден за „Важноста на енергетската ефикасност во заштитата на животната средина“ PDF Печати
   Во рамките на проектот Енпол-ЕЕ од програмата за прекугранична соработка, општина Неготино го организираше вториот инфо ден кој ја обработуваше темата „Важноста на енергетската ефикасност за заштита на животната средина“. Проектната задача одговара на основното прашање, а тоа е како можат локалните власти да придонесат за примена на енергетските политики во заедничка рамка на акции и истовремено да придонесат за подигање на свеста на локалното население во врска со мерки на енергетска ефикасност. На инфо денот тим лидерот на проектот ги претстави реализираните активности во склоп на проектот „Енергетска ефикасност во прекуграничниот регион како индикативен фактор за политика на животна средина“, додека претставник на проектниот тим ги претстави конкретните мерки на локалните власти во општина Неготино и нивниот придонес за енргетска ефикасност и почиста животна средина. Одржаниот инфо ден е само една од многуте активности кои се спроведуваат во рамките на овој проект.
Повеќе...
 
ПОКАНА Втор Инфо Ден на тема:„Важноста на енергетската ефикасност во заштита на животната средина” Општина Неготино, 30.10.2019 г. (Среда) PDF Печати
Почитувани,
Во рамките на проектот „ENPOL – EE”, од програмата за прекугранична соработка „Interreg – IPA CBC CCI 2014 TC 16 15CB 009”, во периодот од 2014 – 2020 година, Општина Неготинo го организира Вториот Инфо Ден кој ја обработува темата „Важноста на енергетската ефикасност во заштита на животната средина”.
Проектната задача одговара на едно основно прашање, а тоа е: Како можат локалните власти да придонесат за примена на енергетската политика во нивните територии, во една заедничка рамка на акции и истовремено да придонесат за подигање на свеста на локалното население во врска со мерки на енергетска ефикасност?
Инфо денот е само дел од многубројните активности кои ќе се одржат како дел од овој проект. Со таа цел Ве покануваме да присуствувате на Вториот Инфо Ден на тема „Важноста енергетската ефикасност во заштита на животната средина”, кој ќе се одржи на 30.10.2019 (Среда) во Општина Неготино, со почеток од 09:45 часот.
Проектот „Енергетска ефикасност во прекуграничниот регион како индикативен фактор за политика на животната средина” со акроним„ENPOL – EE”, се реализира во партнерска соработка на Oпштина Неготино,Средно општинското училиште „Св.Кирил и Методиј” - Неготино, Општина Пела и Општинското јавно претпријатие за култура и развој на Пела од Грција .
Во прилог на поканата можете да ја погледнете и агендата.
 
 
ОБЈАВУВАЊЕ НА СТАНДАРДЕН ОГЛАС ЗА ОТВОРЕНА ЛОКАЛНА ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА PDF Печати
 Согласно Одлуката  на градоначалникот на  општина Неготино бр.05-508/1 од 27.09.2019 за утврдување на потреба од доделување на договор за набавка -НАБАВКА и   замена на уличното осветлување со LED технологија за енергетска заштеда и редукција на ЦО2,за проектниот партнер 2 –Општина Неготино за проектот ЕНПОЛ-ЕЕ,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина ,, или “Energy efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy”  согласно Договорот за грант број ,,ЕНПОЛ-ЕЕ” SO2.1-SC025 од 25.05.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece –Republic of North Macedonia”, општина Неготино“ објавува  ЛОКАЛНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедурите на ЕУ (PRAG 2019) .
Истата е  достапна во проектната канцеларија за Локален економски развој на општина Неготино–почнувајќи од 10.10.2019 година.
Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 11.11.2019 (понеделник) до 10.00 часот.
Сесијата на отварање, согласно инструкциите во тендерската документација е планирана  за ден 18.11.2019 во 10.00 часот.
Општина Неготино постапката  ја обајавува на веб страната на  општина  Неготино www.negotino.gov.mk , на страната на Програмата http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/,  на Биро за јавни набавки- огласи за меѓународни иснтитуции https://e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/international-donor-announcements?Category=2 ,како и во Службен весник на РСМ.
Контакт:
043-361-045
Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 Следно > Крај >>

Лист 1 од 6