ЕНПОЛ –ЕЕ
ПРВА ВОВЕДНА СРЕДБА ВО ОПШТИНА ПЕЛА PDF Печати

   ПРОЕКТ ,,ЕНПОЛ-ЕЕ,,
,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина ,, или ,, “Energy efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy”  со акроним, ENPOL-EE,,

Јаница, Декември28  и 29 ,2018

На 28 и 29 Декември 2018 година проектниот  тим  од општина Неготино и  од СОУ,,Св Кирил и Методиј,,Неготино заедно со градоначалникот на општина Неготино Тони Делков,присутвуваа на дводневна работна посета во  општина Пела-во местото Јаница .Ова е прва  воведна средба на која сите проектни партнери  меѓусебно се сретнаа и го формираа Управувачкиот Комитет .На средбата  се договорија за проектните активности што како обврски следуваат за сите 4 проектни партнери.Беа договорени официјалните алатки за комуникација за проектот,,ЕНПОЛ-ЕЕ,,.Се утврдија сите превземени досегашни активности во правец на развој на проектот, а посебен акцент беше ставен на заедничките активности кои всушност ја одразуваат и прекуграничната соработка.Се подготви сет од активности за следните 3 месеци, а беа договорени и сите менаџмент процедури кои е потребно да ги следат проектните партнери.На средбата градоначалниците на двете општини  г-дин Тони Делков и г-дин  Григорис Стамкос  остварија посебна посета, на која беа разменети информации за двете општините, а воедно беа договорени и потребните процедури околку потребното кофинансирање од 20% кое Водечкиот партнер –општина Пела во следните денови треба да го изврши кон општина Неготино и кон Св,;Кирил и Методиј,,Неготино, со што   ќе може реално  да се спроведуваат и да се покриваат трошоците  за дел од планираните проектни активности.

Повеќе...
 
ПОКАНА ЗА ПОНУДА PDF Печати

Реф.1  05-604

Проект,,ЕНПОЛ-ЕЕ,,
                Согласно Одлуката од градоначалникот на општина Неготино бр.05-604/1 од  13.12.2018 општина Неготино спроведе истражување на пазарот за потреба од јавна  набавка од УСЛУГИ

зa  експертиза за  политиките на животната средина за учество на округли маси во општина Пела,услуги  за организирање на 5 инфо дена за граѓаните, услуги за организирање за учество во натпревар за  енергетска ефикасност за претпријатија и граѓани за проектниот партнер 2 –Општина Неготино за проектот ,,ЕНПОЛ-ЕЕ ,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина ,, или “Energy efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy”  согласно Договорот за грант број ,,ЕНПОЛ-ЕЕ SO2.1-SC025 од 25.05.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia”,.По спроведеното истражување општина Неготино достави покани до заинтересирани страни кои пројавија интерес.Покрај тоа  од општина Неготино објавуваме ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерската документација подготвена согласно процедурите на ЕУ( PRAG 2018 ) .
Истата е  достапна во проектната канцеларија во општина Неготино –Канцеларија за локален економски развој на 3 спрат во општина Неготино од 8:00-16:00 часот, почнувајќи од 25.12.2018 година.Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде пратена  електронски или по пошта  поставена на ЦД.


Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 24.01.2019 (четврток)  до 12.00 часот согласно инструкциите во тендерската документација.


Општина Неготино тендерскaта документација ја доставува за објавување и на страната на Програмата: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 10 од 10