8 - ми НОЕМВРИ - ПРАЗНИК НА ОПШТИНА НЕГОТИНО Печати

 

 

ОПШТИНА НЕГОТИНО
8 НОЕМВРИ 2013
69 ГОДИНИ СЛОБОДНО НЕГОТИНО

Празнична програма


СРЕДА 06.11.2013
10:00 Регионални игри “Гол Бал” во организација на Здружение на слепи лица – Неготино
Место: Сала на СОУ “ Св.Кирил и Методиј”
10:30 Риболовен натпревар во чест на 8 Ноември- Доделување на награди
Место: сала на општина Неготино( одржан)
16:00 Промоција на “Културно информативната точка” во рамки на новата читална на ЛУ Библиотека “Страшо Пинџур”
Место: ТИЦ Желкова куќа
17:00 Традиционален осмоноемвриски турнир во табла-отварање на турнирот
Место: ТИЦ Желкова куќа

ЧЕТВРТОК 07.11.2013
10:00 Ставање во фунција на новоизграден центар во село Војшанци
11:30 Ставање во функција на реконструираното подрачно училиште во село Долни Дисан
12:45 Доделување на ваучери за новородени деца во Општина Неготино
 Место: сала на општина Неготино
13:15 Традиционални осмоноемвриски трки
( Сојуз на училишни спортови  и општина Неготино)
Место: Градски плоштад Неготино
18:00 Ревијален спортски настан
Место: Сала на СОУ “ Св.Кирил и Методиј”
19:00 Отварање  на традиционална ликовна изложба на локални   уметници
и литературно читање (во организација на ЛУ Библиотека “Страшо Пинџур”)
Место: Музеј на град Неготино

ПЕТОК 08.11.2013
10:00 Прием на членовите на делегациите кај градоначалникот на Општина Неготино
11:00 Полагање на свежо цвеќе пред бистите на борците од НОБ
Место: Спомен бисти пред Собранието на Општина Неготино
11:30 Отварање на изложба на олд тајмери
Место: Градски плоштад
12:30 Отварање на изложба  на ликовен уметник Татјана Манева-Скопје
Место: Галерија АРТ при НУЦК “Ацо Ѓорчев” Неготино
13:00 Свечена седница на Советот на Општина Неготино
Место: НУЦК “Ацо Ѓорчев” Неготино
18:00 Традиционален осмоноемвриски турнир во табла- Доделување на наградите
Место: ТИЦ Желкова куќа