Одражана третата работилница со родители во 7 игрални на општина Неготино во месец ноември и остварена соработка со Дневниот центар за стари лица во с.Тимјаник Печати

   Во рамките на Проектот општинско корисна работа ,,Развој на постојните и обезбедување на нови иновативни услуги во социјалната сфера во општина Неготино,,во месец ноември 2015 се одржа третата  работилница со родители од планираните 3  во 7те рурални игрални.Со ова  сите три планирани работилници се реализираа во планираниот рок.Во присуство на околу 70 родители беа обработени темите ,,Детскиот развој и злоупотроба ,, кои се спроведоа во игралните во  Тимјаник, Тремник,Пепелиште, Војшанци и Криволак,додека темата  ,,Дисциплина,, се спроведе во Долни Дисан и во Црвени Брегови.И оваа работилница предизвика голем интерес и посетеност на околу 70 родители на децата.

 

 

 

 

 

         

Во овој период во рамките на проектот спроведени се заеднички активности  со Центарот за стари лица во с.Тимјаник и игралната за деца од во ова населено место, при што од корисниците на Центарот за стари лица беше подготвен и послужен специјалитетот,,Неготинска пита,,на големо задоволство на дечињата.