Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2020 година

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

П Р О Г Р А М А за комунални дејности... Прочитај повеќе П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2020 година

П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2019 година

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

П Р О Г Р А М А за комунални дејности... Прочитај повеќе П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2019 година

П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2018 година

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

П Р О Г Р А М А за комунални дејности... Прочитај повеќе П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2018 година

П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2016 година

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно... Прочитај повеќе П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2016 година

П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2015 година

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно... Прочитај повеќе П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2015 година

Извештај на Ј.П. Комуналец Неготино

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

Приходи и расходи 2012 година Приходи и расходи 2013 година... Прочитај повеќе Извештај на Ј.П. Комуналец Неготино

Програми за работа на Ј.П. „Комуналец“ Неготино

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

Програма за работа на Ј.П. „Комуналец“ Неготино за 2012... Прочитај повеќе Програми за работа на Ј.П. „Комуналец“ Неготино

ТРИБИНА ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ ВО НЕГОТИНО

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

   Во организација на локалната самоуправа и Општинскиот... Прочитај повеќе ТРИБИНА ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ ВО НЕГОТИНО

Програма за водоснабдување и канализација Македонија

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

Квартален извештај Јули – Септември 2012 год.... Прочитај повеќе Програма за водоснабдување и канализација Македонија

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОПШТИНА НЕГОТИНО 2012- 2017 ГОДИНА

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОПШТИНА НЕГОТИНО 2012-... Прочитај повеќе ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОПШТИНА НЕГОТИНО 2012- 2017 ГОДИНА

Close Search Window