Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Вкупниот број на регистрирани невладини организации во општина Неготино изнесува 11, од кои во градот Неготино се лоцирани 10 и во селото Криволак 1.

Невладини организаци, здруженија на граѓани, асоцијации и други здруженија кои дејствуваат во општина Неготино се:

 • Центар за подршка на невладини организации.
 •   Еколошко друштво “Светлина”- Неготино
 •   Здружение на пензионери – Неготино
 •   Организација на жени на општина Неготино
 •   Организација на жени “Неготино-Вардар”
 •   Центар за помош на лица со ментален хендикеп “Порака” – Неготино
 •   Здружение на Ромите “Месец” с. Криволак – Неготино
 •   Граѓански центар за превенција и ресоцијализација – Неготино
 •   Здружение на граѓани за психолошки работи “БУДЕЊЕ” – Неготино
 •   Здружение на граѓани за педагошки работи “ФЕБУС” – Неготино
 •   ЗГФ “Неготински круг” – Неготино
 •   Здружение на граѓани “Видик” – Неготино
 •   Организација на жени “Демократска жена” – Неготино
 •   Здружение на самохрани мајки “Надеж” – Неготино
 •   ЗГФ Економисти и финансиски работници “Обид” – Неготино
 •   Здружение на лозари “Витис”- Неготино
 •   Млади потенцијали ЅИАрт – Неготино
 •   ЗГ “Стари занаети” – Неготино
 •   ЗГ “Искон”- огранок Неготино
 •   Организација на потрошувачите Македонија – огранок Неготино
 •   Македонски волонтери за акција
 •   Здружение на производители на здрава храна “Ековита” – Неготино
 •   Блуе скѕ – иницијатива на Британскиот совет
 •   Македонски комитет на Европски младински парламент
 •   НВО Опстанок
 •   Детски парламент за о.Неготино и Демир Капија
 •   ПСД Просек
 •   НВО Моника 2005
 •   НВО Сонце – Здружение на здравствени работници – Неготино
 •   Здружение на граѓани со дијабетис на општина Неготино
 •   Сојуз на борците од НОВ на Македонија 1941-1945, Општински одбор на СБМ Неготино
 •   Сојуз на слепи – здружение Неготино
 •   Здружение на граѓани “Липа 98”
 •   Друштво пријатели на пишаниот збор
 •   Здружение на граѓани “Организација на млади -Сами со себе” – Неготино
 •   Хуманитарна организација “Повардарие” с. Криволак – Неготино
 •   Здружение на училишни спортови – Неготино
 •   Здружение за заштита на растенија “Гана 3” – Неготино
 •   Здружение на граѓани “Еко свест” – Неготино
 •   Општинска организација на црвен крст – Неготино
 •   Еколошко здружение “Антигона”- Неготино
 •   ЗГ КУД “Јане Сандански” – Неготино
 •   Земјоделско здружение “Фармер” – Неготино
 •   Здружение за траен и одржлив развој “Оскар”, транснационална кооперација – Неготино
 •   ЗГ – општинска заедница на Србите – Неготино
 •   Здружение за одгледување и заштита на растенија и ситни животни и хортикултура “Опстанок” – Неготино
 •   Здружение на корисници на вода за наводнување “Тиквеш” подсистем Сопот – с. Курија, Неготино
 •   Здружение на лозари “Милениум”- Неготино
 •   Здружение на земјоделци производители – Демир Капија
 •   ЗГ “Мугри” – Неготино
 •   ЗГ за унапредување и развој на спортската култура и активности во општина Неготино “Арена”
 •   Здружение на финансисти, смеководители и ревизори – Неготино
 •   Доброволно противпожарно друштво – Демир Капија
 •   Општински противпожарен сојуз – Неготи
 •   Здружение на тутунопроизведители “Тутун” – Неготино
 •   Друштво на геодетски инженери и техничари – Неготино
 •   Здружение на земјоделски производители – Неготино
 •   Здружение на тутунопроизведители “Јака” – Неготино
 •   Здружение на граѓани “Илинден” 96г., с. Калањево – Неготино
 •   Здружение на тутунопроизведители на општина Неготино “Тутунов лист”
 •   Фондација “Тиквешки Вински Пат”
Close Search Window