Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

За Општината...

Општината Неготино е лоцирана во централниот дел од Република Македонија, во областа на средното По вардарје. Му припаѓа на Вар дарскиот регион, а како посебна природна средина му припаѓа на Тиквешковардарски регион. Го зафаќа источниот дел од Тиквешката Котлина, на двете страни од реката Вардар, а на југоисток граничи со Демир Капија. Граничи со општините: на север со општина Штип, на исток со Конче, на југ со Кавадарци, на запад со Росоман и на северозапад со Градско. Зафаќа површина од 414 км2 и во неа живеат 19.212 жители, во градот Неготино и во други 18 населени места, од кои 4 се целосно раселени. Општина Неготино се наоѓа на просечна надморска височина од 150 м. Територијата на општината Неготино, како дел од областа Тиквеш и Повардарје, е под влијание на медитеранската клима, која продира од југ, преку Демиркаписката Клисура, и на континенталната клима, која продира од север, преку Велешката Котлина. 

Сместувачки капацитети

 Сместувачки капацитети во општина Неготино:
 
Accommodation capacities in municipality of Negotino
        
 ,,Хотел Парк” располага со 20 еднокреветни соби, 30 двокреветни( Вкупно 100 кревети) и 7 апартмани. ( Вкупно 21 кревет) Собите се комплетно опремени и климатизирани. Хотел ,,Парк” ги нуди следниве услуги: ББ ( ноќевање со доручек),
ХБ( полупансион), и ФБ ( полн пансион). Располага со ресторанска сала со капацитет за 500 лица, интернет кафе, летна тераса. Сопствен паркинг обезбеден со современи уреди за набљудување, а по интернационални стандарди припаѓа на хотели со 3 *.
Адреса: Партизанска бб
Телефон/факс: + 389 (0) 43 370-960
                 + 389 (0) 43 361-033    
e-mail: hotelpark@mt.net.mk
www.hotelpark.com.mk

,,Hotel Park” has 20 single rooms, 30 double rooms ( Total beds 100) and 7 suites( Total beds 21) at its disposal. Hotel ,,Park” offers: BB ( Bed and breakfast), HB(Half Board), FB( Full Board). The rooms are completely furnished and air-conditioned. It possesses also a restaurant hall with a capacity of 500 people, an Internet café, a summer terrace. It has its own parking lot provided with up-to-date devices for observation. and according to the international standards belongs to category of Hotels with 3 *
Address: Partizanska bb
Phone: + 389 (0) 43 370-960
             + 389 (0) 43 361-033    
e-mail: hotelpark@mt.net.mk
www.hotelpark.com.mk

 ,, Мотел Хавана”
     ,, Мотел Хавана” располага со 11 соби и 2 апартмани ( Вкупно 25 кревети). Мотел Хавана сеуште не е категоризиран и нуди услуга ноќевање со доручек. Во комплексот има сопствена бензинска пумпа, современ базен, кафе бар и ресторан. Место погодно за рекреација и забава.
Адреса: Индустриска бб
Телефон: + 389 (0) 43 371-427

,, Motel Havana” It has 11 rooms and 2 suites ( Total 25 beds) at its disposal. Motel ,,Havana” is still not categorized and offers BB ( Bed and breakfast)  The complex also possesses a petrol station, a modern swimming pool, a café and restaurant. It is a place suitable for recreation and fun. Possesses also a restaurant hall with a capacity of 500 people, an internet café, a summer terrace .It has its own parking lot provided with up-to-date devices for observation.
Address: Industriska bb
Phone: + 389 (0) 43 371-427
Конаците на Манастир ,, Св. Ѓорѓија
Конаците на манастирот ,, Св. Ѓорѓија” се изградени во 19 век. Располага со 2 двокреветни соби ( вкупно 4 кревети), 22 трокреветни соби ( Вкупно 66 кревети), 4 четирикреветни соби ( Вкупно 16 кревети) и 3 десеткреветни соби  ( вкупно 30 кревети) кои може да се искористат за сместување на туристи. Во конаците има можност за организирање на разни собири, колонии и други традиционални настани.
Адреса: Месност Црквиште
Телефон: + 389 (0)43 360-091

Lodgings of the Monastery ,, St. George “
The lodgings of the Monastery ,,St.George “ are build in the 19 th century. Posses a 2 rooms with 2 beds ( total 4 beds), 22 rooms with 3 beds (  Total 66 beds),4 rooms with 4 beds ( Total 16 beds) and 3 rooms with 10 beds ( Total 30 beds).   They are suitable for accommodation of tourists. In the lodgings there is a possibility for organizing different meetings, colonies and other traditional events.
Address: Locality of Crkviste
Phone: + 389 (0)43 360-091

Винарија ,, Бовин “
Винарија ,,Бовин” е прва приватна винарска визба во  Македонија. Од нејзиното основање во 1998 година го освои светот со нејзините ексклузивни  високо квалитетни вина. Винаријата Бовин не поседува  сместувачки капацитети но има простор за дегустација на овие високо-квалитетни вина.
Адреса: Индустриска зона бб
Телефон/факс 043/365-322
        043/365-323
e-mail: bovin@mt.net.mk
www.bovin.com.mk

,,Bovin” winery is the first private winery in Macedonia. Since 1998, when Bovin was founded, it has been conquering the world with its exclusive high –quality wines. Winery Bovin doesn’t  have accommodation capacities but have its own space for degustation  of high-quality wines.
Address: Industriska bb
Phone/fax: 043/365-322
         043/365-323
e-mail: bovin@mt.net.mk
www.bovin.com.mk

Винарија ,, Дудин”
     Винаријата ,,Дудин” е една од поновите приватни винарии во Неготино, која работи од 2004 година. Винаријата Дудин произведува црвени и бели вина со врвен квалитет. Винаријата Бовин не поседува  сместувачки капацитети но има простор за дегустација на овие вина со врвен квалитет.

Адреса: Ацо Аџи Илов бб
Телефон: 043/368-506
                043/368-800

www.dudinwinery.com.mk

,,Dudin” winery
,,Dudin” winery is one of the new private wineries in Negotino. They begin working in 2004. Dudin winery produces white and red wines with high quality. Dudin winery doesn’t have accommodation capacities but have its own space for degustation of high quality wines with a remarkable taste.

Address: Aco Agi Ilov bb
Phone/fax: 043/368-506
                 043/368-800
www.dudinwinery.com.mk

Close Search Window