Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Список на членови на Советот на Општина Неготино во составот 2021 – 2025 година

Роза Јаневска

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ и „Коалицијата за Обнова на Македонија“

Александар Гичовски

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ и „Коалицијата за Обнова на Македонија“

Кире Ташев

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ и „Коалицијата за Обнова на Македонија“

Зоран Стојанов

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ и „Коалицијата за Обнова на Македонија“

Гордана Јованова

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ и „Коалицијата за Обнова на Македонија“

Стојанчо Атанасов

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ и „Коалицијата за Обнова на Македонија“

Соња Ангелевска Колева

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ и „Коалицијата за Обнова на Македонија“

Лазар Најдов Чолак

Политичка партија: Коалицијата „Најдоброто за мојата општина“ предводена од СДСМ

Елизабета Трпковска

Политичка партија: Коалицијата „Најдоброто за мојата општина“ предводена од СДСМ

Александар Павлов

Политичка партија: Коалицијата „Најдоброто за мојата општина“ предводена од СДСМ

Пепица Горѓиева

Политичка партија: Коалицијата „Најдоброто за мојата општина“ предводена од СДСМ

Мики Мирчев

Политичка партија: Коалицијата „Најдоброто за мојата општина“ предводена од СДСМ

Гоце Димитров

Политичка партија: Коалицијата „Најдоброто за мојата општина“ предводена од СДСМ

Орданчо Димитров

Политичка партија: Коалицијата „Најдоброто за мојата општина“ предводена од СДСМ

Леон Ристов

Политичка партија: Левица

Close Search Window