ЈАВНИ НАБАВКИ

Отворено со Вас

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Службен гласник

Моја - општина

Skopjediem

Beeconomy

Кодекс за административни службеници

Кодекс за административни службеници
Општина Неготино
АСФАЛТИРАНА И ПОПЛОЧЕНА СО БЕХАТОН КОЦКИ УЛИЦА ВО ТРЕМНИК PDF Печати

   Со обезбедени финансиски средства од Платежната агенција за рурален развој при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија, а во соработка со стручните служби при општина Неготино, работници на градежната оператива на Гранит во изминатиот период извршија комплетна реконструкција со асфалтирање и поставување на бехатон коцки на улица во селото Тремник во должина од 800 метри. Проектот се реализираше согласно урбанистичката документација за ова населено место и врз основа на изготвениот проект од страна на одговорните во локалната самоуправа. Инаку, споменатата улица беше од земјен материјал со променлива ширина и големи деформации, а најголемите проблеми месното население ги имаше при услови на појава на поројни дождови, па токму поради тоа се пристапи кон комплетно санирање и уредување на оваа улица. Улицата е со ширина од 6 метри, во понискиот дел од селото се поставени тротоари, додека во пострмниот дел истата е со ширина од 5,5 метри. Исто така, при изведувањето на работите постоечките шахти на улицата беа поставени на ниво на коловозот, со што дојде до израмнување на самото подрачје и подобрување на неговата функционалност. Целокупниот проект преку кој дел од жителите на Тремник добија нова, современа и функционална улица во должина од 800 метри чинеше околу 12.000.000 денари.

Повеќе...
 
ФИНАЛНИ ГРАДЕЖНИ ЗАФАТИ НА МОСТОТ НА ТИМЈАНИЧКА РЕКА И УРЕДУВАЊЕ НА УЛИЦАТА PDF Печати

   Во рамките на спроведувањето на годишната Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Неготино работници на градежното претпријатие ,, Градба промет ,, се ангажирани на изведување на финалните работи на мостот на Тимјаничка река, како и на уредување на улицата пред и после мостот која ги спојува пак улиците Антон Пеган и Владо Арсов Шпанац.  Имено, покрај изведувањето на завршните работи на и околу мостот пред неговото ставање во функција, паралелно се врши тампонирање и подготовки за асфалтирање на околу 100 метри пред и после мостот на улицата која ќе ги спои двата дела од градот, при што е изграден и потпорен sид на истата. Меѓу другото, во делот на изведувањето на работите на овој потег, се изврши и чистење на колекторскиот систем од новиот мост до градскиот пазар и тоа од двете страни во должина од 1.000 метри. Основна цел на овој проект е да се овозможи полесен проток на луѓе и возила во овој дел од градот, а наедно и да дојде до растеретување на сообраќајот во централното градско подраќје. За спроведување на сите предходно наведени градежни активности од Буџетот на општина Неготино се издвоени околу 10.000.000 денари.

Повеќе...
 
САНАЦИЈА НА ВОДОВОДНАТА ЛИНИЈА НА УЛИЦА ВЛАДО АРСОВ ШПАНАЦ PDF Печати

   Долги години наназад жителите од населбата Саат – кула имаа големи проблеми со недоволниот дотур на вода до нивните домови, проблем кој посебно го чуствуваа граѓаните кои живеат во зградите лоцирани во населбата. По утврдувањето на причините за ваквата состојба -  нефункционалноста на постојната мрежа и честите дефекти кои се јавуваа поради слабата издржливост на притисок на цевките и обезбедената финансиска конструкција, општина Неготино го реализираше проектот за санација на водоводната линија на улицата Владо Арсов Шпанц во должина од 200 метри  преку која водата доаѓа до жителите од Саат – кула. Констатирано е дека постоечките цевки се пластични, стари и дотраени од 6 бари, па токму затоа истите беа заменети и беа поставени нови полиетиленски цевки од 10 бари кои обезбедуваат далеку поквалитетен и стабилен проток на водата, а исто така се променија и приклучоците за домаќинства кои живеат на оваа улица. По комплетното спроведување на овој зафат дојде до драстично подобрување на состојбата со водоснабдувањето на жителите од населбата Саат – кула, а со цел за регулирање на протокот, поставени се и 2 вентили за регулирање на дототкот на вода во водоводната мрежа. Потребните средства за реализирање на проектот од 1.600.000 денари се обезбедени од Буџетот на општина Неготино.

 

Повеќе...
 
СЕ РЕКОНСТРУИРА ВОДОВОДНАТА И ФЕКАЛНАТА МРЕЖА НА УЛ ,, 11 ОКТОМВРИ ,, PDF Печати

   Во изминатиот период работници на градежната фирма ,, Стојменов ,, од Кочани беа и се ангажирани околу комплетна реконструкција на водоводната и фекалната мрежа на улицата 11 –ти Октомври – проект кој се наметна за реализација поради застарените мрежи и проблемите со кои долги години се соочуваат граѓаните кои живеат на оваа улица. Имено, согласно потпишаниот договор за финансирање проекти помеѓу Република Македонија и Европската инвестициона банка за проектот – Водоснабдување и одведување на отпадни води, општина Неготино аплицираше, а од Министерството за транспорт и врски и беше одобрен проектот за комплетна реконструкција на водоводната и фекалната мржа на улицата 11-ти Октомври. Финансиската рамка на овој проект е определена согласно предвидената инвестициска вредност на истиот и изнесува над 5.000.000 денари. Инаку, со проектната програма дефинирана е потребата од изградба на нова фекална мрежа во должина од 270 метри, како и реконструкција на постоечката линија на оваа улица која е со азбестно-цементни цевки, недоволен профил и со старост на истите од над 60 години, по што е утврдена потребата од нивна итна замена. Со конечната реализација на проектот се очекува да дојде до значително подобрување на квалитетот на услугите во делот на водоводната и фекалната мрежа за над 500 граѓани кои живеат на улицата 11-ти Октомври.

 

 

Повеќе...
 
УРЕДУВАЊЕ НА ПАРК ВО ЦРВЕНИ БРЕГОВИ PDF Печати

   Во рамките на спроведувањето на годишната Програма за уредувањена градежното земјиште на подрачјето на општина Неготино и остварувањето на заложбите на локалната самоуправа за уредување на централните подрачја во населените места, во селото Црвени Брегови се пристапи кон уредување на парк, за што од Буџетот на општина Неготино се издвоени близу 300.000 денари. Истите се намменети за поставување на бехатон коцки на споменатиот простор, изградба на пешачки патеки, оградување на бунарот, а наедно во околината на овој простор е засадена и трева. Предвидено е по завршувањето на јавниот тендер работници на локалното комунално претпријатие да постават и клупи каде што населението во  одмор и релаксација ќе може да минува дел од слободното време, а целиот простор ќе биде соодветно осветлен.

Повеќе...
 
СООПШТЕНИЕ PDF Печати
Се известуваат сите заинтересирани граѓани на општина Неготино дека на ден 01.11.2012 година (Четврток) ќе се одржи пета и последна  по ред форумска сесија од проектот “Форуми во заедницата“ на која ќе се утврди конечниот предлог за реализација. Петата сесија ќе се одржи во просториите на хотел Памела и ќе започне од 18 часот.
 
<< Почеток < Пред 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Следно > Крај >>

Лист 218 од 248