Општина Неготино
Во Музејот трибина за потребите од промена на Правилникот за археолошки истражувања PDF Печати
 Општинската установа Музеј на град Неготино и Македонското археолошко друштво одржаа јавна трибина на тема: „Потребите од промена на Правилникот за археолошки истражувања“. На трибината учествуваа четириесеттина колеги од националните и локални музејски установи, установите за заштита на споменичното наследство, високообразовните и научните установи, Управата за заштита на културното наследство, како и самостојни истражувачи а на истата говореа проф. д-р Драги Митревски, д-р Силвана Блажевска, д-р Сања Ивановска Велкоска, д-р Христијан Талевски, Ване Секулов, м-р Билјана Јовановска. Од самиот настан произлегоа заклучоци за реалните проблеми со кои истражувачите се соочуваат и предлози за нивно решавање. Трибината имаше за цел да го поттикне надлежното министерство, во случајот Министерството за култура, за побрзо донесување на нов Правилник за археолошки истражувања, во чија изработка ќе бидат вклучени колегите археолози. 
 
Повеќе...
 
Вонредна седница на Совет на општина Неготино 29.04.2022 година PDF Печати
       Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 став 1 и став 2 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 и 13/20 ) и член 57 став 3 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
За свикување на  четвртта  вонредна  седница на Советот на општина Неготино

   Вонредната седница ќе се одржи во салата на Општина Неготино  на ден 29.04.2022 година ( петок  )  во 15 часот . За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Информација за актуелни случувања на ЈОУДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино, ООу „ Страшо Пинџур “ , ООУ„ Гоце Делчев “ и СОУ „ Св. Кирил и Методиј “ Неготино


 
 
Трибина на тема „ 150 години од раѓањето на Гоце Делчев“ PDF Печати
   Денеска, четврток 28 април, по повод јубилејот 150 години од раѓањето на големиот македонски револуционер Гоце Делчев во салата за состаноци на општина Неготино со почеток од 18,00 часот ќе се одржи трибина на која ќе се говори за улогата и значењето на Гоце Делчев како визионер, организатор на македонското револуционерно национално-ослободително движење и најзначаен раководител на Македонската револуционерна организација. Предвач на настанот ќе биде професорот по историја Блаже Лазовски и на истиот можат да присуствуваат сите заинтересирани граѓани. 
 
Соопштение до јавноста од страна на општина Неготино PDF Печати
Почитувани,
Во согласност со член 16 и 17 од Законот за младинско учество и младински политики, како и во согласност со одлуката донесена на Советот на Општина Неготино на ден 15.03.2022 година, а по иницијатива на советникот Стојанчо Атанасов, како советник во општината, донесена е статутарна измена за формирање на Локален младински совет.
Според процедурата согласно со Законот за младинско учество и младински политики, најпрво ќе се формира иницијативен одбор за свикување на истиот.
Се повикуваат сите младински здруженија, во согласност со член 17 став 4 од Законот, кои се заинтересирани, без претходно пријавување, да земат учество на овој иницијативен одбор за формирање на локален младински совет, каде што ќе се констатираат понатамошните чекори за крајната цел.

Иницијативниот одбор ќе се одржи на ден 28.04.2022 година, во салата на Општина Неготино во 16.30 часот.

Со почит,
Општина Неготино
 
 
Работна средба од проектот,,Подобрување на прекуграничното винско искуство за локален развој’’ со Aкроним ,,wine-up” се одржа во општина Пела- Грција. PDF Печати
   Работниот состанок беше имплементиран успешно со учество на претставници од трите корисници на проектот меќу кои како партнер 2 е и општина Неготино.Членовите на проектните тимови на корисниците извршија презентација на структурата на проектот, ги образложија детално активностите кои се дел од проектот,фазата на имплементација и методологијата за заедничките активности. Најважните точки на проектната средба беа:  1. Конституирање на ,, steering committee-одлучувачки комитет на проектот”и  презентирање на нивната одговорност.2. Важноста од постигнување на поставените индикатори беше нагласена од стана на Водечкиот партнер. 3. Целите кои треба да бидат постигнати од страна на партнерите во првите 6 месеци. 4. Детали за развојот на веб страна и комуникацискиот пакет беше презентиран од страна на водечкиот партнер. Корисниците на проектот исто така се согласија да доставуваат фотографии со висок квалитет за секоја објава која е поврзана со проектот. Се разговараше и за датумот на одржување на следната работна средба.
Градоначалникот на општина Неготино  г. Горан Стојанов исто така оствари средба со градоначалникот на општина Пела, Григориос Стамкос, на која беа разменети искуства и искажано задоволство од меѓусебната соработка во однос на досега резлизираните проекти како  и за  проектот ,,wine-up”со искрена надеж за продолжување на соработката и на други идни проекти.

Повеќе...
 
Во Неготино одбележан Светскиот ден на хемофилијата PDF Печати
Светскиот ден на хемофилијата се одбележува секоја година на 17-ти април. Во чест на овој празник во текот на вчерашниот ден (недела) зградата на општина Неготино беше осветлена во црвена боја – симбол на крв и Светскиот ден на хемофилијата. Инаку, одбележувањето на Светскиот ден на хемофилијата е со цел за подигнување на свеста за вродени нарушувања во системот за коагулација. Хемофилијата претставува наследна состојба што се карактеризира со целосен недостаток или намалено ниво на факторите кои учествуваат во запирање на крварењето. 
Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 7 од 305