ЈАВНИ НАБАВКИ

Отворено со Вас

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Службен гласник

Моја - општина

Skopjediem

Beeconomy

Општина Неготино
Седница на Совет на општина Неготино 06.06.2019 година PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на чл.  2 од Законот за локална самоуправа  (Сл.весник на РМ бр.5/02), член  76 од Статутот на општина Неготино  (,, Сл.гласник на општина Неготино  брr.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува    дваесет и петтата    редовна седница на Советот на општина Неготино. 
Седницата ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 06.06.2019 година   (четврток ) во  12,00 часот.
За седницата го предлагам следниот 

                                                Д Н Е В Е Н   Р Е Д 


1. Предлог- Програма за изменување и дополнување на Програмата за култура , спорт и соработка со здруженија и фондации   на општина Неготино за 2019 година
2. Предлог –  Решение за давање согласност за измена на Годишниот план за вработување на општина Неготино
3. Предлог- Решение за давање согласност за измена  на Годишниот план за вработување за 2019 година на Локална библиотека ,,Страшо Пинџур,, Неготино 
4. Предлог- Одлука за преостапување на користење на движна ствар на ЈП Комуналец Неготино

 
ОДРЖАН ПРВИОТ ИНФО ДЕН на тема „Важноста во заштитата на животната средина“-ПРОЕКТ ЕНПОЛ-ЕЕ-општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

   Во рамките на спроведувањето на проектот ,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор за политиката на животна средина“ „Enpol-EE“ од програмата за прекугранична соработка „Intereg-IPA CCI 2014 TC 16 15CB 009 во периодот 2014-2020 година, на 03.06.2019 беше организиран првиот инфо ден на општина Неготино .Темата беше  „Важноста во заштитата на животната средина“. Намерата е преку серија од 5 инфо денови да се одговори на прашањето „Како можат локалните власти да придонесат за примена на енергетската политика во нивните територии, во заедничка рамка на акции и истовремено да придонесат за подигнување на свеста на локалното население во врска со мерките за енергетска ефикасност“. Поздравно обраќања имаше градоначалникот Тони Делков , а претставување на проектот „ изврши проектниот менаџер Лидија Нечева. Во бројно присуство на ученици од СОУ,, Св Кирил и Методиј,, претставници од Совет на општина Неготино, општинската администрација, други образовни установи и заинтересирани граѓани, вовед во темата „Важноста во заштитата на животната средина“ и експертска презентација   направи професор др.Даме Димитровски.Покрај присутните дискусии, првиот инфо ден беше искористен и за давање предлози од страна на засегнатите страни  преку поделени прашалници до присутните, а беше споделена и  информација за следните инфо денови во рамките на проектот „Енпол-ЕЕ“ во општина  Неготино. Организацијата на првиот и на сите останати настани за општина Неготино е доделена на   О3 ИНВЕСТ од Скопје.Проектот „Енергетска ефикасност во прекуграничен регион како индикативен фактор за политика на животната средина“ со акроним „Енпол-ЕЕ“ се реализира во партнерска соработка на општина Неготино, СОУ„Св.Кирил и Методиј“ од нашиот град, општина Пела и Јавното претпријатие за култура и развој на Пела-Република  Грција.
Истиот ден и во СОУ„Св.Кирил и Методиј“ од нашиот град се организираше првиот инфо ден каде што беше извршена промоција на проектот  низ  поделени промотивни материјали( маички и флаери)  за учениците. 
Read more...
 
Општина Неготино обезбеди ровокопач за одржување на инфраструктурата PDF Print
There are no translations available.

   Во присуство на министерот за финансии Драган Тевдовски и претставници на Европската унија, денеска во име на општина Неготино го потпишав договорот со кој обезбедивме ровокопач за потребите на населението од нашата општина. Имено, по извршената еваулзација на пристигнатите апликации, бевме информирани дека општина Неготино е меѓу 10-те локални самоуправи во земјава која преку програма на Министерството за финансии доби едно од 10-те возила-ровокопачи. Универзалниот ровокопач-скип кој го добивме ќе биде ставен на располагање на ЈП Комуналец, ќе се користи за потребите на локалната самоуправа и други институции и установи кои ќе имаат потреба, како и соседните општини Кавадарци и Д.Капија. Станува збор за нова машина која ќе помогне во одржувањето на патната инфраструктура на територијата на неготинска општина, чистење на канали, копање на ровови и за други намени, а ровокопачот е опремен со дополнителна опрема-хидрауличен чекан и даска за чистење снег.
Read more...
 
ПОКАНА PDF Print
There are no translations available.

Почитувани,
Во рамките на проектот „ENPOL – EE”, од програмата за прекугранична соработка „Interreg – IPA CBC CCI 2014 TC 16 15CB 009”, во периодот од 2014 – 2020 година, Општина Неготинo го организира Првиот Инфо Ден кој ја обработува темата „Важноста во заштита на животната средина”.
Проектната задача одговара на едно основно прашање, а тоа е: Како можат локалните власти да придонесат за примена на енергетската политика во нивните територии, во една заедничка рамка на акции и истовремено да придонесат за подигање на свеста на локалното население во врска со мерки на енергетска ефикасност?
Инфо денот е само дел од многубројните активности кои ќе се одржат како дел од овој проект. Со таа цел Ве покануваме да присуствувате на Првиот Инфо Ден на тема „Важноста во заштита на животната средина”, кој ќе се одржи на 03.06.2019 (Понеделник) во Општина Неготино, со почеток од 13:00 часот.
Проектот „Енергетска ефикасност во прекуграничниот регион како индикативен фактор за политика на животната средина” со акроним„ENPOL – EE”, се реализира во партнерска соработка на Oпштина Неготино,Средно општинското училиште „Св.Кирил и Методиј” - Неготино, Општина Пела и Општинското јавно претпријатие за култура и развој на Пела од Грција .
Во прилог на поканата можете да ја погледнете и агендата.

Агенда

Со почит,

Општина Неготино
 
Се асфалтираат 1,6 километри од патниот правец Дуброво-Војшанци PDF Print
There are no translations available.

    Работници на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта „Македонија пат“ веќе неколку денови интензивно изведуваат градежно-асфалтерски работи на патниот правец од млекара Дуброво до Војшанци. Станува збор за комплетно асфалтирање на овој патен правец во должина од 1,6 километри со поставување на асфалтна маса со ширина од 4 метри на патот. Според информациите од надлежните, работите се одвиваат според однапред утврдената динамика и се очекува истите да завршат во предвидениот рок за тоа. Населението од општината благовремено беше информирано дека за време изведувањето на асфалтерските работи сообраќајот на овој патен правец е во прекин од 10 до 16 часот со препорака како алтернатива да се користи патниот правец Д.Капија-Корешница, а заради безбедно одвивање на работите и безбедност на учесниците во сообраќајот, поставена е и соодветна сигнализација за работа на пат.
 
Read more...
 
Избрано идејно решение за уредување на површината на СРЦ во Неготино PDF Print
There are no translations available.

   Во постапката за спроведување на конкурс за идејно решение за уредување на околината на Спортско-рекреативниот центар во Неготино, помеѓу две пристигнати понуди, донесена е одлука за избор и рангирање на идејно решение. Имено,инвеститорот општина Неготино распиша конкурс за изработка на идејно решение за уредување на површината на локацијата спортско-рекреативен центар кој се наоѓа на влезот во градот на површина од 11,63 ха. Имено, СРЦ претставува простор кој треба да ги обедини интересите на сите граѓани, како и интересите на сите попатни минувачи и туристи кои поминуваат или доаѓаат во нашиот град, како и локалниот бизнис сектор. Основната цел е овој простор да добие функција на модерен градски центар кој ќе претставува место за спортување, играње и забава, собиралиште на луѓето поради спортски манифестации и шеталиште. Предвидено е овозможување непречено движење напешаците, поставување на урбана опрема со која ќе се задоволат сите потреби за одмор, забава и рекреација. Идејното решение предвидува трим патека за пешачење со места за одмор, реквизити за вежбање, детско игралиште за најмладите, поставување на клупи и уредени места за седење со урбана опрема, фонтана за пиење вода и водени површини-фонтани и велосипедски патеки. Исто така,планирани се површини за изградба на угостителски објекти, паркинг-места на пристапна улица, водоводна линија, технолошка водоводна линија, канализациона линија, поставување соодветно осветлување, парк за миленици и хортикултурно уредување на просторот околу спортско-рекреативниот центар во Неготино.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 202