ЈАВНИ НАБАВКИ

Отворено со Вас

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Службен гласник

Моја - општина

Skopjediem

Beeconomy

Кодекс за административни службеници

Кодекс за административни службеници
Општина Неготино
Општина Неготино со добро ниво на транспарентност и отчетност PDF Print
There are no translations available.

   Ова е заклучок од истражувањето и мониторингот спроведени од страна на НВО„Инфо центар“ во рамките нс спроведувањето на проектот поддржан од Шведската Влада за развој на граѓанското општество и соработката со локалната самоуправа. Како што истакна Билјана Бејкова од невладината организација која го реализираше проектот, општина Неготино има добро ниво на транспарентност и отчетност со реални можности за нивно унапредување преку разни начини на подобрување на транспарентноста и вклучување на граѓаните во креирањето на локалните политики. Во извештајот беше нотирано дека општина Неготино е отворена за соработка со граѓаните и граѓанските организација, а една од формите за директен контакт со населението е реактивирање на месните заедници со цел за поблиска соработка со градоначалникот и локалната самоуправа. Во своето излагање градоначалникот на општина Неготино Тони Делков истакна дека редовно се одржуваат средби со граѓаните и дел од нивните предлози се вметнуваат во Програмите за работа на општина Неготино, граѓаните на веб-страницата во електронска форма можат да пријавуваат проблеми и секој раководител е должен да одговори, се прават напори населението поблиску да биде запознаено со ингеренциите на градоначалникот и локалната самоуправа, односно дека се работи и мора да се работи за уште подобро информирање на населението од нашата општина. Во таа насока, градоначалникот Делков најави дека во наредниот период ќе биде редизајнирана општинската веб страница.
 
Read more...
 
Информација за одржување на Јавна расправа по Студија за оцена на влијание врз животната средина за изведување на Проектот: Депонија за инертен и индустриски неопасен отпад во општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот „П & П Индустрис” ДОО Скопје ja достави Студијата за оцена на влијание врз животната средина за изведување на Проектот: Депонија за инертен и индустриски неопасен отпад во општина Неготино.

Јавнатa расправa по Студијата  за оцена на влијание врз животната средина за изведување на Проектот: Депонија за инертен и индустриски неопасен отпад во општина Неготино ќе се одржи на 26 ноември 2019 година  (вторник), во Големата Сала на општина Неготино со почеток во 12.00 часот

Контакт лица:
Инвеститор: Друштво за производство, инженеринг и трговија П & П Индустрис ДОО Скопје Гиусеппе Цесура бул. „1737“ бр. 24/11 Скопје;  тел: + 389 78387656 е-маил:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  


Министерство за животна средина и просторно планирање Билјана Петкоска – Раководител на Сектор за животна средина     
Плоштад Пресвета Богородица бр. 3, 1000 Скопје, тел:02 3 251-410; е-маил: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Дејана Тодоровска – Раководител на одделение во Сектор за животна средина
Плоштад Пресвета Богородица бр. 3, 1000 Скопје, тел: 02 3 251-410 е-маил: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Прилог : СТУДИЈА ЗА ОВЖС ОД ИЗГРАДБА НА ДЕПОНИЈА ЗА ИНЕРТЕН И ИНДУСТРИСКИ НЕОПАСЕН ОТПАД ВО ОПШТИНА НЕГОТИНО

             НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ

 

 

 
Се одржа третиот координативен состанок помеѓу партнерите од проектот „ЕНПОЛ-ЕЕ“ PDF Print
There are no translations available.

   Во рамки на Програмата ИПА Прекугранична соработка ,,Грција-РСМакедонија 2014-2020” и проектот насловен како ,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина ,, со Акроним ЕНПОЛ -ЕЕ, од планираните 3 проектни средби од кои првата се одржа во општина Пелла -Грција27/28.12.2018, втората и третата координативна средба се одржаа во  општина Неготино.  Третиот координативен состанок се одржа помеѓу четирите проектни партнери (општина Пелла, општина Неготино, Јавна установа за култура и развој на општина Пелла и Средното општинско училиште,,Св.Кирил и Методиј”) и тоа во деновите среда(13.11.2019) во СОУ Кирил и Методиј и четврток (14.11.2019) во општина Неготино од 11.00 до 15.30 часот. Третата проектна средба опфати:-Официјална средба помеѓу претставниците на проектните партнери и претставници од Заедничкиот Секретарјат, Р.Грција, посета на институциите  кои се предмет на проект активностите-СОУ Кирил и Методиј и општина Неготино, се одржа презентација на проектот од сите четири проектни партнери и постигнувањата на проектот до одржувањето на третата координативна средба, а се дискутираше и за поставените цели и активности  за реализација до завршување на проектот..
 
Read more...
 
Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор за политиката за животна средина ENPOL-EE PDF Print
There are no translations available.

Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор за политиката за животна средина ENPOL-EE

                              Општина Неготино, 13 ноември -14 ноември  2019
 
Се одржа 23-тата Традиционална ликовна изложба на ликовни уметници од Неготино PDF Print
There are no translations available.

  Во рамки на празничната програма за одбележување на 75 години од ослободувањето на градот Неготино, се одржа и традиционалната ликовна изложба на ликовни уметници во Изложбениот салон на ОУ Музеј на град Неготино, каде што беа презентирани културните вредности на ликовните уметници од Неготино. Оваа година ликовната изложба беше збогатена со дела од Првата Меѓународна Ликовна колонија - НЕГОТИНО 2019, одржана од 24-29 јуни оваа година во манастирот“Св.Ѓорѓи“ во Неготино. За време на овие пет дена ликовните уметници од Неготино, заедно со ликовните уметници од соседното Кавадарци, Скопје, Куманово и од Република Србија од Белград и Крагуевац, инспирирани од убавините на природната околина на манастирот, твореа ликовни дела кои ексклузивно за прв пат се изложени во изложбениот салон на Музеј на град Неготино
Настанот беше збогатен и со изведбата на македонските песни “Билјана платно белеше“ и “Борјано, Борјанке“ од страна на наградените виолинистки на меѓународниот натпревар во Молдавија Ива Ефтимова и Ана Димова, и прекрасната изведба на пијано на познатата нумера од филмот “Кум“ од страна на Трајче Станков,
и ученици од ООМУ “Владо Арсовски“ од Неготино!

Read more...
 
ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА КОНКУРС ЗА СРЕДНИ УЧИЛИШТА-ОПШТИНА НЕГОТИНО И ОПШТИНА АЛМОПИА „ПРЕКУГРАНИЧНО НАТПРЕВАРУВАЊЕ ЗА ЗНАЧЕЊЕТО НА ВОДАТА“ PDF Print
There are no translations available.

П О К А Н А

К О Н К У Р С

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 223